KONKURS

NA NAZWĘ I MOTTO
Szkolnego klubu wolontariatu
w Jelnej

W ramach projektu „Na dobry początek” zaplanowaliśmy w naszej szkole konkurs na nazwę i motto Szkolnego Klubu Wolontariatu i zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Dotychczasowa nazwa Szkolny Klub Wolontariusza będzie zmieniona na nazwę Szkolny Klub Wolontariatu, ponieważ pod taką nazwą działają pozostałe Kluby pod patronatem Stowarzyszenia Sursum Corda. Do 25 września 2017 r. wszyscy chętni uczniowie mogą składać swoje propozycje. Myślą przewodnią dla uczestników konkursu jest idea pracy wolontariusza – bezinteresowna pomoc wszystkim, którzy są w potrzebie. Ciekawe propozycje przedstawiające w różnorodny sposób sens niesienia pomocy będą nagrodzone.
Więcej informacji oraz Regulamin konkursu w zakładce "Wolontariat".

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE WOLONTARIUSZY

W dniu 18.09.2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Jelnej odbyło się spotkanie organizacyjne wolontariuszy uczestniczących w projekcie „Na dobry początek”. Wolontariuszom przypomniano regulamin i zasady pracy w Klubie Wolontariatu. Koordynatorzy przedstawili też plan pracy do zakończenia projektu czyli do grudnia 2017 roku i wspólnie z wolontariuszami ustalili harmonogram planowanych działań.

KOMUNIKATY

• W dniu 25 września 2017 r. w godzinach 12.05 - 15.20 odbędą się warsztaty prowadzone przez koordynatora Stowarzyszenia Sursum Corda dla wolontariuszy uczestniczących w projekcie „Na dobry początek” z klas VI - VII.


• W dniu 26 września 2017 r. odbędą się lekcje wychowawcze dla klas gimnazjalnych prowadzone przez koordynatora Stowarzyszenia Sursum Corda:
- 12.05 - 12.50 dla klasy II
- 12.55 - 13.40 dla klas III A i III B
- 13. 45 - 15.20 kontynuacja warsztatów dla wolontariuszy uczestniczących w projekcie „Na dobry początek” z klas VI – VII.