Charytatywne przedstawienie
pt. „SZKOLIADA”We środę i w czwartek obyło się w naszej szkole charytatywne przedstawienie pt. „Szkoliada”, podczas którego wolontariusze zbierali datki na dofinansowanie zakupu „specjalnego” roweru dla naszego kolegi z klasy V, Konrada Mordarskiego.


Konrad z rodzicami bardzo serdecznie dziękuje wszystkim za zebrane pieniądze, a wolontariuszom Szkolnego Klubu Wolontariatu „Szlachetne Serca” pod opieką pani E. Plata i pani K. Słowik-Anklewicz za zorganizowanie tak szlachetnej akcji.