„ŻYCIE I KULTURA
W ŚREDNIOWIECZU” - żywa lekcja historii

Dnia 20.02.2017r. uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli w niezwykłej lekcji historii. Dzięki pokazowi pt. „Życie i kultura w średniowieczu” przygotowanemu i zaprezentowanemu przez grupę artystyczną „Rekonstrukto” oczyma wyobraźni przenieśli się w czasy średniowiecza. Mieli okazję zobaczyć jak wyglądało rycerskie uzbrojenie i ekwipunek.

czytaj więcej >>

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
„KLASA NA MEDAL”

Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski, a jego celem promowanie wśród uczniów klas IV - VI kulturalnego zachowania, właściwych postaw społecznych wobec innych osób, podniesienie motywacji do nauki, integracja społeczności szkolnej jak również podniesienie frekwencji. Ostatecznie tytuł „Klasa na medal” oraz nagroda „niespodzianka” zostały przyznane klasie V.

czytaj więcej >>