Panu Dyrektorowi,
Gronu Pedagogicznemu
i Pracownikom Szkoły

z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.


UROCZYSTOŚĆ
PASOWANIA NA UCZNIA

czytaj więcej >>