OLIMPIADA SPORTOWA

W dniu 19 marca 2018 r. w naszej szkole odbyła się Olimpiada sportowa pod hasłem „Pamiętamy – Zwyciężamy” dla dzieci z klas 0-3. Składała się z dwóch części: konkurencji sportowych i konkursu wiedzy, który dotyczył 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zawodnicy wzięli udział w sześciu konkurencjach sportowych oraz dodatkowo odpowiadali na przygotowane pytania. Uczestnicy wykazali się dużą sprawnością fizyczną oraz wiedzą historyczną. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i słodkie upominki.


WYJAZD DO FIRMY WIŚNIOWSKI

12 marca uczniowie klasy IIIa gimnazjum odpowiadając na zaproszenie Firmy Wiśniowski wzięli udział w corocznie organizowanych spotkaniach z cyklu „Tydzień z Firmą Wiśniowski”. Spotkania te odbywają się w ramach doradztwa zawodowego. Uczniowie mieli możliwość zwiedzania jednej z największych i najnowocześniejszych firm na Sądecczyźnie oraz zapoznania się z potrzebami na rynku pracy zarówno pracowników fizycznych jak i umysłowych.

DZIEŃ MATEMATYKI

13 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Matematyki. W tym dniu odbył się turniej o nazwie „Postaw na liczby”, w którym wzięli udział uczniowie całej szkoły. Turniej przygotowali uczniowie klasy II gimnazjum uczestniczący w kółku matematycznym prowadzonym przez p. Iwonę Pancerz. Turniej podzielony został na trzy kategorie: kategoria I uczniowie klasy I - III szkoły podstawowej, kategoria II uczniowie klasy IV - VI szkoły podstawowej i kategoria III to uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz II, IIIa i IIIb gimnazjum.NASI UCZNIOWIE WŚRÓD MAŁOPOLSKICH TELENTÓW

Zakończył się proces rekrutacji do projektu edukacyjnego Małopolskie Talenty, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Na podstawie diagnozy uzdolnień do zajęć zakwalifikowano:
• z matematyki: Aleksandrę Fedko, Pawła Małka i Martę Sadłoń,
• z j. angielskiego: Weronikę Prusak i Julię Buchman. Gratulujemy!

czytaj więcej >>

„BEZPIECZNIE NA WSI MAMY – UPADKOM ZAPOBIEGAMY”

6 marca odbyła się szkoleniowa pogadanka dla uczniów naszej szkoły z pracownikami KRUS z Nowego Sącza. Pogadanka miała na celu przygotowanie merytoryczne do wykonania prac konkursowych. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” to tegoroczna VIII już edycja konkursu plastycznego dla dzieci pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym weźmie udział nasza szkoła. Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego.


ROZSTRZYGNIĘTY KONKURS
„KLASA NA MEDAL”

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów klas IV - VII kulturalnego zachowania, właściwych postaw społecznych wobec innych osób, podniesienie motywacji do nauki, integracja społeczności szkolnej, jak również podniesienie frekwencji i czytelnictwa. Ostatecznie tytuł, statuetka oraz nagroda niespodzianka zostały przyznane klasie IV. Uroczyste posumowanie konkursu i wręczenie nagród odbyło się na zabawie karnawałowej. Gratulujemy!

czytaj więcej >>