HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO
w terminie głównym

1. część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

a) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00, czas trwania: 60 min
b) z zakresu języka polskiego – godz. 11:00, czas trwania: 90 min

2. część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

a) z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00, czas trwania: 60 min
b) z zakresu matematyki – godz. 11:00, czas trwania: 90 min

3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

a) na poziomie podstawowym – godz. 9:00, czas trwania: 60 min
b) na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00, czas trwania: 60 min

21 MARCA
DZIEŃ WAGAROWICZA
NA POWAŻNIE I NA WESOŁO

W tym roku uczniowie naszej szkoły w niezwykły sposób świętowali pierwszy dzień wiosny. Wszyscy mieli możliwość wykazać się pomysłowością, przedsiębiorczością, umiejętnością planowania i współpracy, poczuciem humoru, a także pochwalić się wiedzą, sprawnością fizyczną, zdolnościami literackimi oraz plastycznymi. Aby dobrze wypaść na imprezie, trzeba było zabrać się do pracy przynajmniej miesiąc wcześniej. Rywalizacja między klasami była zacięta, bo każda chciała być tą najlepszą.

czytaj więcej >>

zapraszamy do galeriiHARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY
w terminie głównym

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00, czas trwania: 120 min
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00, czas trwania: 100 min
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00, czas trwania: 90 minKomunikat dyrektora CKE
z 20 sierpnia 2018 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie gimnazjalnym w 2019 roku

1. Każdy zdający powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

Ulotka dotycząca rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020