SPOTKANIA Z SĘDZIĄ
ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

16 i 17 października w szkole w Rożnowie odbyły się spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkania odbyły się w czterech grupach. W pierwszej uczestniczyli nauczyciele, w drugiej rodzice, w trzeciej uczniowie klas 0 - 6 szkół podstawowych, a w czwartej uczniowie 7 klasy szkół podstawowych i klasy gimnazjalne.
Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających się młodzieży granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in.: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój.

czytaj więcej >>


WYCIECZKA
DO OŚWIĘCIMIA

16 października odbyła się wycieczka uczniów klasy siódmej i klas gimnazjalnych naszej szkoły do największego na świecie, nazistowskiego zespołu obozów koncentracyjnych i zagłady, w którym podczas II wojny światowej dokonano Holokaustu. Program wycieczki obejmował zwiedzanie terenów i obiektów dwóch głównych obozów: KL Auschwitz I - pierwszy obóz (tzw. „obóz macierzysty”), głównie pracy przymusowej, pełniący również funkcję centrum zarządzającego dla całego kompleksu oraz KL Birkenau (Auschwitz II w Brzezince) - początkowo obóz koncentracyjny, potem także miejsce masowej eksterminacji, w którym umieszczono komory gazowe i krematoria.

czytaj więcej >>
Konkurs na plakat
"MOJA WIZJA
BIBLIOTEKI XXI WIEKU"

Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej w Jelnej

Cele konkursu:
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej młodego czytelnika.
• Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.
• Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Uczestnicy:
• uczniowie szkoły podstawowej kl. I - VII oraz gimnazjum kl. II - III.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III Sp, IV – VII SP, II - III Gim.
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A4 – klasy I-III SP, A3 pozostali uczniowie z wykorzystaniem dowolnych technik graficznych i malarskich związane tematycznie z hasłem konkursu.
3. Prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane:
• imię i nazwisko autora,
• klasa,
• temat pracy.
4. Terminy konkursowe:
• Konkurs trwa od 10 października do 24 października.
• Ostateczny termin składania prac mija 17 października.
• Uroczyste podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 24 października 2017 r.