~ mgr Ryszard Baziak: dyrektor Zespołu Szkół w Jelnej ~

SZKOŁA PODSTAWOWA:

mgr Jolanta Baziak: przyroda, plastyka
mgr Urszula Baziak: muzyka
mgr Ryszard Baziak: historia
mgr Beata Białoń: matematyka, informatyka
mgr Bernadeta Bogdanowicz: nauczanie zintegrowane
mgr Zofia Dunikowska: nauczanie zintegrowane
mgr Beata Filip: nauczanie przedszkolne
mgr Ewa Górowska: nauczanie zintegrowane
mgr Irena Jewulska: język polski
mgr Agata Lach: język niemiecki, Wychowanie do życia w rodzinie
mgr Danuta Marczyk: język angielski
mgr Urszula Mleczko: geografia
mgr Agata Pepera Mróz: język angielski
mgr Wojciech Mróz: wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Plata: matematyka, fizyka, zajęcia techniczne
ks. mgr Stanisław Serafin: religia
mgr Katarzyna Słowik-Anklewicz: chemia
mgr Agata Tokarska: historia


GIMNAZJUM:

mgr Ryszard Baziak: historia
mgr Agata Tokarska: język polski, WOS
mgr Wojciech Mróz: wychowanie fizyczne
mgr Danuta Marczyk: język angielski
mgr Katarzyna Słowik-Anklewicz: biologia, chemia
mgr Iwona Pancerz: matematyka, wychowanie fizyczne
mgr Elżbieta Plata: fizyka, zajęcia techniczne, edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Beata Białoń: informatyka
mgr Jolanta Baziak: zajęcia artystyczne_plastyka
mgr Urszula Baziak: zajęcia artystyczne_muzyka
mgr Agata Lach: język niemiecki, Wychowanie do życia w rodzinie
ks. mgr Stanisław Serafin: religia
mgr Barbara Maciaszek: geografia