• Regulamin SU Szkoły Podstawowej w Jelnej  • Skład SU na rok szkolny 2019/2020:


    Przewodniczący:
    Zastępca:
    Skarbnik:

    Opiekun: Wojciech Mróz