• Regulamin SU Szkoły Podstawowej w Jelnej

  • Skład SU:

    Przewodniczący: Arleta Krzysztoń
    Zastępca: Julia Buchman
    Skarbnik: Adrian Kuźma

    Opiekun: Beata Białoń