Godziny konsultacji z nauczycielami na rok szkolny 2018/2019:

~ Katarzyna Słowik-Anklewicz ~ środa 9.20 - 10.05
~ Jolanta Baziak ~ wtorek 10.10 - 10.40
~ Beata Białoń ~ czwartek 11.25 - 12.10
~ Bernadeta Bogdanowicz ~ czwartek 9.20 - 10.05
~ Zofia Dunikowska ~ poniedziałek 8.25 - 9.10
~ Beata Filip ~ środa 9.10 - 9.40
~ Ewa Górowska ~ poniedziałek 11.25 - 12.10
~ Irena Jewulska ~ poniedziałek 9.20 - 10.05
~ Danuta Marczyk ~
~ Wojciech Mróz ~ czwartek 13.15 - 14.00
~ Iwona Pancerz ~ czwartek 11.20 - 13.05
~ Elżbieta Plata ~ czwartek 11.25 - 12.00
~ Agata Tokarska ~ wtorek 10.25 - 11.10
~ Agata Lach ~ poniedziałek 10.05 - 10.35
~ Magdalena Szczurek ~ poniedziałek 10.25 - 11.10

 • PLAN LEKCJI 2018/2019

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - Rozdział 7, § 43 - 59 Statutu Szkoły

 • REKRUTACJA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • PROFILAKTYKA

 • PEDAGOG SZKOLNY

 • POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA: zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne

 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 • SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 • STOŁÓWKA

 • STYPENDIA

 • BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • ŚWIETLICA SZKOLNA

 • GAZETKI SZKOLNE