Godziny konsultacji z nauczycielami na rok szkolny 2017/2018:

~ Katarzyna Anklewicz ~ poniedziałek 12.05 - 12.50
~ Jolanta Baziak ~ wtorek 11.20 - 11.50
~ Beata Białoń ~ środa 11.20 - 12.00
~ Bernadeta Bogdanowicz ~ poniedziałek 11.15 - 12.00
~ Zofia Dunikowska ~
~ Beata Filip ~ poniedziałek 8.30 - 9.00
~ Ewa Górowska ~ piątek 11.15 - 12.00
~ Irena Jewulska ~ środa 9.10 - 9.55
~ Barbara Maciaszek ~
~ Danuta Marczyk ~ środa 10.15 - 11.00
~ Urszula Mleczko ~ piątek 11.00 - 11.15
~ Wojciech Mróz ~ poniedziałek 10.15 - 11.00
~ Iwona Pancerz ~ wtorek 7.30 - 8.15
~ Elżbieta Plata ~ poniedziałek 13.45 - 14.30
~ Agata Tokarska ~ piątek 9.10 - 9.55
~ Agata Lach ~ środa 12.05 - 12.50
~ Magdalena Szczurek ~ czwartek 9.10 - 9.55

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - Rozdział 7, § 43 - 59 Statutu Szkoły

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • REKRUTACJA

 • PEDAGOG SZKOLNY

 • POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA: zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne

 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań

 • PLAN LEKCJI

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 • SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 • STOŁÓWKA

 • STYPENDIA

 • BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • ŚWIETLICA SZKOLNA

 • GAZETKI SZKOLNE