Godziny konsultacji z nauczycielami na rok szkolny 2019/2020:

~ Katarzyna Słowik-Anklewicz ~ poniedziałek 10.10 - 10.55
~ Jolanta Baziak ~ wtorek 12.10 - 12.30
~ Beata Białoń ~ wtorek 9.10 - 9.55
~ Bernadeta Bogdanowicz ~ wtorek 9.30 - 10.00
~ Zofia Dunikowska ~
~ Beata Filip ~ wtorek 11.00 - 11.30
~ Ewa Górowska ~ piątek 12.00 - 12.45
~ Irena Jewulska ~ poniedziałek 12.00 - 12.45
~ Danuta Marczyk ~ wtorek 11.30 - 12.00
~ Wojciech Mróz ~ piątek 11.30 - 12.00
~ Iwona Pancerz ~ wtorek 10.10 - 10.55
~ Elżbieta Plata ~ wtorek 11.00 - 11.30 lub w godzinach pracy pedagoga
~ Agata Tokarska ~ wtorek 9.10 - 9.55
~ Magdalena Szczurek ~

 • PLAN LEKCJI 2019/2020

 • KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 • SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO - Rozdział 7, § 43 - 59 Statutu Szkoły

 • REKRUTACJA

 • DORADZTWO ZAWODOWE

 • PROFILAKTYKA

 • PEDAGOG SZKOLNY

 • POMOC PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNA: zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne

 • ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań

 • SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • STOŁÓWKA

 • STYPENDIA

 • BIBLIOTEKA SZKOLNA

 • ŚWIETLICA SZKOLNA

 • GAZETKI SZKOLNE