• Zajęcia prowadzone były od 1 marca 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

Uczniowie klas I-III o szczególnych potrzebach edukacyjnych w ramach projektu "Indywidualizacja procesu nauczania" uczestniczyli w zajęciach dodatkowych, takich jak:
• dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego,
• dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki,
• logopedycznych,
• koła matematyczno-przyrodniczego,
• koła plastycznego,
• koła muzycznego.
Głównym celem Projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gródek nad Dunajcem, wzrost efektywności kształcenia oraz udzielonego wsparcia i pomocy. Powołany przez dyrektora szkoły zespół nauczycieli dokonał rekrutacji uczestników projektu.