1. Rok szkolny; półrocza:

3 września 2018 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
21 czerwca 2019 r. (piątek) – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
3 września 2018 r. – 31 stycznia 2019 r. - pierwsze półrocze*
1 lutego 2019 r. – 21 czerwca 2019 r. - drugie półrocze*
* zgodnie ze statutem.

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- Ferie i przerwy świąteczne:

23 - 31 grudnia 2018 r. - zimowa przerwa świąteczna,
14 - 27 stycznia 2019 r. - ferie zimowe,
18 - 23 kwietnia 2019 r. - wiosenna przerwa świąteczna.

- Dni ustawowo wolne:

1 listopada 2018 r. - Wszystkich Świętych(czwartek),
1 maja 2019 r. - Święto Pracy (środa),
3 maja 2019 r. - Święto Konstytucji 3 Maja (piątek),
31 maja 2019 r. - Boże Ciało (czwartek).

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Szkoła podstawowa:

1) 2 listopada 2018r. (piątek),
2) 15 kwietnia 2019 (poniedziałek) – egzamin z j. polskiego,
3) 16 kwietnia 2019r. (wtorek) – egzamin z matematyki,
4) 17 kwietnia (środa) 2019r. – egzamin z j. obcego,
5) 2 maja 2019 r.(czwartek),
6) 3 czerwca 2019 r.(poniedziałek), 7) 17 czerwca 2019r.(poniedziałek).

Gimnazjum:

1) 2 listopada 2018r. (piątek),
2) 10 kwietnia 2019r. (środa) – egzamin w części humanistycznej,
3) 11 kwietnia 2019r. (czwartek) – egzamin w części matematyczno-przyrodniczej,
4) 12 kwietnia 2019r. (piątek) – egzamin w części z j. obcego nowożytnego,
5) 2 maja 2019 r. (czwartek),
6) 3 czerwca 2019 r.(poniedziałek),
7) 17 czerwca 2019r. (poniedziałek).

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - wynikające z innych przepisów:

kwiecień 2019 r. – rekolekcje wielkopostne – 3 dni.

3. Terminy ustalania ocen i klasyfikacji:

Klasyfikacja śródroczna:

- Ustalenie przewidywanej oceny z osiągnięć edukacyjnych i zachowania: do 3 stycznia 2019 r. (czwartek).
- Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej: 10 stycznia 2019 r. (czwartek).

Klasyfikacja roczna i końcowa:

- Ustalenie przewidywanej oceny z osiągnięć edukacyjnych i zachowania: do 7 czerwca 2019r. (piątek).
- Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej: 14 czerwca 2019 r. (piątek).

4. Terminy spotkań z rodzicami:

- 12 września 2018 r. (środa) – zebranie ogólne - uzgodnienia w sprawie obwiązującego stroju, wybór Rady Rodziców, prezentacja zasad oceniania, ogłoszenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, prezentacja najważniejszych zadań szkoły w bieżącym roku szkolnym (plan pracy), informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego, regulamin wypożyczania podręczników.

- 13 listopada 2018 r. (wtorek) – spotkania klasowe - informacje w sprawie wyników w nauce, sprawy bieżące.

- 11 stycznia 2019 r. (piątek) - spotkania klasowe, informacje w sprawie wyników w nauce, stan przygotowań do egzaminu ósmoklasistów i gimnazjalnego, sprawy bieżące.

- 9 kwietnia 2019 r. (wtorek)- spotkania klasowe - informacje w sprawie wyników w nauce, przypomnienie rodzicom procedur egzaminacyjnych, sprawy bieżące.

- 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – spotkanie ogólne i spotkania klasowe, informacja w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, stan realizacji zadań szkoły, sprawy bieżące.