1. Rok szkolny; półrocza:

2 września 2019 r. (poniedziałek) – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
26 czerwca 2020 r. (piątek) – zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
2 września 2019 r. – 31 stycznia 2020 r. - pierwsze półrocze*
1 lutego – 26 czerwca 2020 r. - drugie półrocze*
* zgodnie ze statutem.

2. Dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:

- Ferie i przerwy świąteczne:

23 - 31 grudnia 2019 r. - zimowa przerwa świąteczna,
27 stycznia - 9 lutego 2020 r. - ferie zimowe,
9 - 14 kwietnia 2020 r. - wiosenna przerwa świąteczna.

- Dni ustawowo wolne:

1 listopada 2019 r. (piątek) - Wszystkich Świętych,
11 listopada 2019 r. (poniedziałek) - Święto Niepodległości,
1 stycznia 2020 r. (środa) - Nowy Rok,
6 stycznia 2020 r. (poniedziałek) - Święto Trzech Króli,
1 maja 2020 r. (piątek) - Święto Pracy,
11 czerwca 2020 r. (czwartek) - Boże Ciało.

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

18 października 2019 r. (piątek) - Dzień Patrona,
21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – egzamin z j. polskiego,
22 kwietnia 2020 r. (środa) – egzamin z matematyki,
23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – egzamin z j. obcego,
30 kwietnia 2020 r. (czwartek),
1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) - Dzień Dziecka,
12 czerwca 2020 r. (piątek),
23 czerwca 2020 r. (wtorek).

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - wynikające z innych przepisów:

14 października 2019 r. (poniedziałek) - Dzień Edukacji Narodowej,
marzec 2020 r. – rekolekcje wielkopostne – 3 dni.

3. Terminy ustalania ocen i klasyfikacji:

Klasyfikacja śródroczna:

- Ustalenie przewidywanej oceny z osiągnięć edukacyjnych i zachowania: do 17 stycznia 2020 r. (piątek).
- Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej: 24 stycznia 2020 r. (piątek).

Klasyfikacja roczna i końcowa:

- Ustalenie przewidywanej oceny z osiągnięć edukacyjnych i zachowania: do 9 czerwca 2020 r. (wtorek).
- Termin klasyfikacyjnego posiedzenia Rady Pedagogicznej: 19 czerwca 2020 r. (piątek).

4. Terminy spotkań z rodzicami:

- 9 września 2019 r. (poniedziałek) – zebranie ogólne - uzgodnienia w sprawie obwiązującego stroju, wybór Rady Rodziców, prezentacja zasad oceniania, ogłoszenie dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, prezentacja najważniejszych zadań szkoły w bieżącym roku szkolnym (plan pracy), informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego, regulamin wypożyczania podręczników.

- 12 listopada 2019 r. (wtorek) – spotkania klasowe - informacje w sprawie wyników w nauce, sprawy bieżące.

- 17 stycznia 2020 r. (piątek) - spotkania klasowe, informacje w sprawie wyników w nauce, stan przygotowań do egzaminu ósmoklasistów, sprawy bieżące.

- 2 kwietnia 2020 r. (czwartek)- spotkania klasowe - informacje w sprawie wyników w nauce, przypomnienie rodzicom procedur egzaminacyjnych, sprawy bieżące.

- 9 czerwca 2020 r. (wtorek) – spotkanie ogólne i spotkania klasowe, informacja w sprawie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych, stan realizacji zadań szkoły, sprawy bieżące.