REKRUTACJA 2019/2020

Uwaga rodzice w dniu 1 marca 2019 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego.

 • INSTRUKCJA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • pliki do pobrania:

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO DO PUBLICZNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 • załączniki do wniosku:

 • OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW

 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI
 • Rok szkolny 2019/2020

  Wychowawca grupy 0A: mgr Agata Mróz


  W tym roku szkolnym w naszej placówce powstał drugi oddział przedszkolny dla dzieci 4- i 5-letnich, który liczy 15 osób.
  Podstawa programowa realizowana w grupie oparta jest o program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” autorstwa Iwony Lewkowicz oraz dr Anny Tworkowskiej-Baraniuk, który zwraca uwagę na potrzebę wspierania rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem jego ciekawości świata, samodzielności w osiąganiu celów oraz rozwijanie zdolności i zainteresowań.
  Dzieci 4-letnie korzystają z serii podręczników „Razem bawimy się” natomiast 5-latki z pakietu „Razem poznajemy świat” Wydawnictwa Edukacyjnego „Podręcznikarnia”.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - M. Szczurek,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.


  Wychowawca grupy 0B: mgr Beata Filip


  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy 14 dzieci. Wykorzystywany podręcznik to „Kolekcja sześciolatka”- wydawnictwa Nowa Era. Realizowany program „Zbieram, badam, poszukuję” autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat. W programie zostały określone sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy, w zależności od potrzeb i możliwości dzieci oraz warunków, w jakich będzie realizowany. Pełna realizacja programu pozwala na spokojne przygotowanie dziecka do szkoły. W programie skupiono się na aktywności dziecięcej w różnych jej obszarach. Duży nacisk położony został na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka przez praktyczne działanie i zabawę.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - M. Szczurek,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.


  Rok szkolny 2018/2019

  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip


  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy 17 dzieci. Wykorzystywany podręcznik „Kolekcja sześciolatka”- wydawnictwo Nowa Era. Realizowany program ”Zbieram, poszukuję, badam”, którego autorkami są Dorota Dziamska oraz Marzena Buchnat. Przeznaczony jest do pracy z dziećmi będącymi na różnych ścieżkach rozwoju, dziećmi zdolnymi oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Idea przewodnia tego programu wyraża się w spójności czterech obszarów rozwojowych oraz na koncentrowaniu się na indywidualnym rozwoju dziecka. W organizacji pola doświadczeń dla dzieci opiera się na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - M. Szczurek,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.


  24.05.2019

  DZIEŃ MATKI


  Dwudziesty szósty maja to bardzo ważny dzień dla każdego dziecka. Przedszkolaki przygotowały dla swoich mam program artystyczny. Odświętnie ubrane, w wyjątkowej atmosferze, wspaniale recytowały wiersze, śpiewały piosenki i składały życzenia. Niejednej mamie łza zakręciła się w oku ze wzruszenia. Była to bardzo wyjątkowa uroczystość pełna radości i uśmiechu. Na zakończenie części artystycznej dzieci wręczyły swoim mamom własnoręcznie przygotowane obrazki. (tekst: B. Filip)

  01.04.2019

  WIZYTA W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ


  W dniu 01.04.2019r. dzieci z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu, aby bliżej poznać pracę strażaków. W trakcie spotkania zaznajomili dzieci z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru, burzy czy wypadku. Dzieci dowiedziały się, w jakich sytuacjach można wzywać straż pożarną. Największym zainteresowaniem cieszyły się wozy strażackie. Dzieci mogły oglądać je z bliska, a nawet wejść do środka oraz podziwiać wyposażenie, jakim dysponują strażacy podczas akcji gaszenia pożaru. W dalszej części wysłuchały prelekcji na temat niebezpieczeństw i zagrożeń pożarowych, oraz jak zachować się podczas pożaru, utrwaliły sobie numer alarmowy - 998. Uczestnicy warsztatów mieli okazję przymierzyć hełm strażacki i umundurowanie. Przedszkolaki wykazały duże zainteresowanie spotkaniem podczas, którego dużo się nauczyły i zobaczyły. Ta wizyta z pewnością na długo zostanie w pamięci przedszkolaków. (tekst: B. Filip)

  21.03.2019

  OLIMPIADA SPORTOWA DLA KLAS 0-3


  W dniu 21.03.2019r. została zorganizowana w naszej szkole „Olimpiada sportowa” dla dzieci klas 0-3. Uczestnicy olimpiady zmagali się w kilku konkurencjach. Wśród nich był bieg sztafetowy, toczenie piłki lekarskiej między pachołkami, tor przeszkód, rzucanie woreczkiem do celu. Wszystkie zadania dostosowane były do możliwości maluchów. Zawodnicy wykazali się dużą sprawnością ruchową, refleksem i szybkością. Zgromadzona na hali publiczność dopingowała wszystkie drużyny. Na zakończenie imprezy mali sportowcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodycze. (tekst: B. Filip)

  21.03.2019

  „DZIEŃ WAGAROWICZA” NA WESOŁO


  W tym wyjątkowym dniu w naszym przedszkolu było radośnie i wesoło. Przedszkolaki mogły zaprezentować swój talent szerszej publiczności w wielu kategoriach. Grupa przedszkolna przygotowała „Żywą okładkę do książki” - „Jaś i Małgosia”. Dzieci wykonały ciekawe rekwizyty wykazując się kreatywnością, pomysłowością i dużym zaangażowaniem. Drugą konkurencją, w której wzięły udział maluchy to „Omnibus”. Naszą grupę reprezentowali: Kinga Małek i Wojciech Cisowski, którzy odpowiadali na pytania z różnych dziedzin i wykazali się dużą wiedzą ogólną.
  Dzieciaki z tej formy spędzania „Dnia Wagarowicza” były bardzo zadowolone. Do domów wracały pełni wrażeń i nowych doświadczeń. (tekst: B. Filip)

  17.02.2019

  WIZYTA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ


  W dniu 17.02.2019r. dzieci z oddziału przedszkolnego odbyły pierwszą wizytę w bibliotece szkolnej. W czasie zajęć dowiedziały się, jak dbać o książki, jakie funkcje spełnia biblioteka oraz poznały zasoby szkolnej biblioteki. Potem uczestnicy oglądali egzemplarze ciekawych książek, m.in. o zwierzętach i opowiadały, dlaczego dana książka im się podoba. W czasie zajęć pani Jolanta Baziak czytała dzieciom fragment bajki „Kurka Śnieżka i siedem sówek.” Na zakończenie dzieci własnymi słowami próbowały opowiedzieć treść przeczytanego fragmentu oraz wykonały zakładkę do książki. (tekst: B. Filip)


  14.02.2019

  KONKURS RECYTATORSKI


  W dniu 14.02.2019r. odbył się w Gródku n/ Dunajcem konkurs recytatorski dla przedszkolaków. Tegoroczne hasło konkursu to „Wybrane wiersze polskich poetów”. Organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Gródku. Naszą placówkę reprezentowała Wiktoria Górowska, która recytowała wiersz Danuty Wawiłow pt. „Szybko”. W zmaganiach wzięło udział osiemnaścioro dzieci. Dziękujemy Wiktorii za ładny występ, odwagę i godne reprezentowanie naszego przedszkola. (tekst: B. Filip)

  Rok szkolny 2017/2018

  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy osiemnaścioro dzieci. Wykorzystywany podręcznik to „Kolekcja sześciolatka” - wydawnictwo Nowa Era. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „ Szkoła za rok”, którego autorami są Ewelina Wilkos, Marta Pietrzak i Dorota Kucharska. Stawia on dziecko w centrum, jako podmiot działań. Każde dziecko jest indywidualnością, specyficzną jednością cech psychicznych, fizycznych i duchowych, dla której własne różnorodne działania, dostarczające doświadczeń, są podstawą rozwoju.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - M. Szczurek,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.

  Rok szkolny 2016/2017

  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy osiemnaścioro dzieci. Wykorzystywany podręcznik to „Kolekcja sześciolatka” - wydawnictwo Nowa Era. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „ Szkoła za rok”, którego autorami są Ewelina Wilkos, Marta Pietrzak i Dorota Kucharska. Stawia on dziecko w centrum, jako podmiot działań. Każde dziecko jest indywidualnością, specyficzną jednością cech psychicznych, fizycznych i duchowych, dla której własne różnorodne działania, dostarczające doświadczeń, są podstawą rozwoju.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - D. Marczyk,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.

  Rok szkolny 2014/2015


  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy siedemnaścioro dzieci.
  Wykorzystywany podręcznik: „Szkoła nas woła” – wydawnictwo Nowa Era
  Program : Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”, którego autorami są Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska. Ideą przewodnią tego programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci.
  Program opiera się na założeniu, że nie wszystkie dzieci mają takie same zainteresowania i zdolności. Dlatego też należy uwzględnić różnice indywidualne między dziećmi, dostrzegalne w praktyce edukacyjnej już na pierwszym szczeblu edukacji, czyli w edukacji przedszkolnej.
  Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi będącymi na różnych ścieżkach rozwoju, dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dziećmi wybitnie zdolnymi.
  Oferta dodatkowa:
  Placówka przywiązuje dużą wagę do współpracy z Rodzicami. Na ich prośbę zorganizowano zajęcia dodatkowe:
  1) zajęcia rytmiczno-taneczne (prowadząca mgr Urszula Baziak);
  2) terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy (prowadząca mgr Danuta Marczyk);
  3) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (prowadzący mgr Wojciech Mróz);
  4) lekcje religii ( prowadzący ks. mgr Grzegorz Lubecki).
  W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola dużo uwagi zwraca się na aktywność ruchową dzieci. Odbywają się one na placu zabaw, w formie wycieczek i spacerów oraz zajęć ruchowych na hali gimnastycznej.
  Warunki lokalowe :
  Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej sali. Dzieci mają osobną szatnię bezpośrednio przylegająca do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia oraz przystosowany sanitariat. Wyposażenie zapewnia komfortowe warunki do nauki i zabawy.
  W ramach projektu „Wesołe przedszkole” oddział został doposażony w nowe meble, zabawki, materiały edukacyjne oraz sprzęt komputerowy.
  Chętni mogą skorzystać z posiłku na stołówce szkolnej.