Rok szkolny 2018/2019

Wychowawca grupy: mgr Beata Filip


W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy 17 dzieci. Wykorzystywany podręcznik „Kolekcja sześciolatka”- wydawnictwo Nowa Era. Realizowany program ”Zbieram, poszukuję, badam”, którego autorkami są Dorota Dziamska oraz Marzena Buchnat. Przeznaczony jest do pracy z dziećmi będącymi na różnych ścieżkach rozwoju, dziećmi zdolnymi oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Idea przewodnia tego programu wyraża się w spójności czterech obszarów rozwojowych oraz na koncentrowaniu się na indywidualnym rozwoju dziecka. W organizacji pola doświadczeń dla dzieci opiera się na holistycznej koncepcji rozwoju człowieka.
Oferta dodatkowa:
1. Terapia logopedyczna - M. Szczurek,
2. Religia - ksiądz S. Serafin.

Załącznik 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej w roku szkolnym 2018/2019 z dnia 23.03.2018 r.:

1. Biernacki Michał
2. Cisowski Wojciech
3. Gołąb Gabriella
4. Górowska Patrycja
5. Hornik Amelia
6. Mateja Tomasz Zbigniew
7. Rembiasz Dominik
8. Rembiasz Wiktoria
9. Tomasiak Jan
10. Zwolenik Kacper
11. Zychowicz Adam
12. Zychowicz Jakub
13. Zychowicz Tomasz Stanisław

Oddział przedszkolny dysponuje jeszcze sześcioma wolnymi miejscami.

Załącznik 2. Lista kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej w roku szkolnym 2018/2019 z dnia 06.04.2018 r.:

1. Biernacki Michał
2. Cisowski Wojciech
3. Gołąb Gabriella
4. Górowska Patrycja
5. Hornik Amelia
6. Mateja Tomasz Zbigniew
7. Rembiasz Dominik
8. Rembiasz Wiktoria
9. Tomasiak Jan
10. Zwolenik Kacper
11. Zychowicz Adam
12. Zychowicz Jakub
13. Zychowicz Tomasz Stanisław

Oddział przedszkolny dysponuje jeszcze sześcioma wolnymi miejscami.REKRUTACJA 2018/2019

Uwaga rodzice w dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego.

 • INSTRUKCJA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 • pliki do pobrania:

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO DO PUBLICZNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 • załączniki do wniosku:

 • OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW

 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI • Rok szkolny 2017/2018

  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy osiemnaścioro dzieci. Wykorzystywany podręcznik to „Kolekcja sześciolatka” - wydawnictwo Nowa Era. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „ Szkoła za rok”, którego autorami są Ewelina Wilkos, Marta Pietrzak i Dorota Kucharska. Stawia on dziecko w centrum, jako podmiot działań. Każde dziecko jest indywidualnością, specyficzną jednością cech psychicznych, fizycznych i duchowych, dla której własne różnorodne działania, dostarczające doświadczeń, są podstawą rozwoju.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - M. Szczurek,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.

  Rok szkolny 2016/2017

  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy osiemnaścioro dzieci. Wykorzystywany podręcznik to „Kolekcja sześciolatka” - wydawnictwo Nowa Era. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „ Szkoła za rok”, którego autorami są Ewelina Wilkos, Marta Pietrzak i Dorota Kucharska. Stawia on dziecko w centrum, jako podmiot działań. Każde dziecko jest indywidualnością, specyficzną jednością cech psychicznych, fizycznych i duchowych, dla której własne różnorodne działania, dostarczające doświadczeń, są podstawą rozwoju.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - D. Marczyk,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.

  Rok szkolny 2014/2015


  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy siedemnaścioro dzieci.
  Wykorzystywany podręcznik: „Szkoła nas woła” – wydawnictwo Nowa Era
  Program : Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”, którego autorami są Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska. Ideą przewodnią tego programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci.
  Program opiera się na założeniu, że nie wszystkie dzieci mają takie same zainteresowania i zdolności. Dlatego też należy uwzględnić różnice indywidualne między dziećmi, dostrzegalne w praktyce edukacyjnej już na pierwszym szczeblu edukacji, czyli w edukacji przedszkolnej.
  Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi będącymi na różnych ścieżkach rozwoju, dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dziećmi wybitnie zdolnymi.
  Oferta dodatkowa:
  Placówka przywiązuje dużą wagę do współpracy z Rodzicami. Na ich prośbę zorganizowano zajęcia dodatkowe:
  1) zajęcia rytmiczno-taneczne (prowadząca mgr Urszula Baziak);
  2) terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy (prowadząca mgr Danuta Marczyk);
  3) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (prowadzący mgr Wojciech Mróz);
  4) lekcje religii ( prowadzący ks. mgr Grzegorz Lubecki).
  W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola dużo uwagi zwraca się na aktywność ruchową dzieci. Odbywają się one na placu zabaw, w formie wycieczek i spacerów oraz zajęć ruchowych na hali gimnastycznej.
  Warunki lokalowe :
  Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej sali. Dzieci mają osobną szatnię bezpośrednio przylegająca do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia oraz przystosowany sanitariat. Wyposażenie zapewnia komfortowe warunki do nauki i zabawy.
  W ramach projektu „Wesołe przedszkole” oddział został doposażony w nowe meble, zabawki, materiały edukacyjne oraz sprzęt komputerowy.
  Chętni mogą skorzystać z posiłku na stołówce szkolnej.