REKRUTACJA 2018/2019

Uwaga rodzice w dniu 1 marca 2018 r. rozpoczyna się rekrutacja do oddziału przedszkolnego.

 • INSTRUKCJA REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 • pliki do pobrania:

 • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO DO PUBLICZNEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 • DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 • załączniki do wniosku:

 • OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW

 • OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

 • OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI • Rok szkolny 2017/2018

  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy osiemnaścioro dzieci. Wykorzystywany podręcznik to „Kolekcja sześciolatka” - wydawnictwo Nowa Era. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „ Szkoła za rok”, którego autorami są Ewelina Wilkos, Marta Pietrzak i Dorota Kucharska. Stawia on dziecko w centrum, jako podmiot działań. Każde dziecko jest indywidualnością, specyficzną jednością cech psychicznych, fizycznych i duchowych, dla której własne różnorodne działania, dostarczające doświadczeń, są podstawą rozwoju.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - M. Szczurek,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.

  Rok szkolny 2016/2017

  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy osiemnaścioro dzieci. Wykorzystywany podręcznik to „Kolekcja sześciolatka” - wydawnictwo Nowa Era. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „ Szkoła za rok”, którego autorami są Ewelina Wilkos, Marta Pietrzak i Dorota Kucharska. Stawia on dziecko w centrum, jako podmiot działań. Każde dziecko jest indywidualnością, specyficzną jednością cech psychicznych, fizycznych i duchowych, dla której własne różnorodne działania, dostarczające doświadczeń, są podstawą rozwoju.
  Oferta dodatkowa:
  1. Terapia logopedyczna - D. Marczyk,
  2. Religia - ksiądz S. Serafin.

  Rok szkolny 2014/2015


  Wychowawca grupy: mgr Beata Filip

  W tym roku szkolnym oddział przedszkolny liczy siedemnaścioro dzieci.
  Wykorzystywany podręcznik: „Szkoła nas woła” – wydawnictwo Nowa Era
  Program : Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego „Ku dziecku”, którego autorami są Barbara Bilewicz-Kuźnia, Teresa Parczewska. Ideą przewodnią tego programu jest skoncentrowanie się na indywidualnym rozwoju dziecka. Priorytetem jest odkrywanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie, rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci.
  Program opiera się na założeniu, że nie wszystkie dzieci mają takie same zainteresowania i zdolności. Dlatego też należy uwzględnić różnice indywidualne między dziećmi, dostrzegalne w praktyce edukacyjnej już na pierwszym szczeblu edukacji, czyli w edukacji przedszkolnej.
  Program przeznaczony jest do pracy z dziećmi będącymi na różnych ścieżkach rozwoju, dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dziećmi wybitnie zdolnymi.
  Oferta dodatkowa:
  Placówka przywiązuje dużą wagę do współpracy z Rodzicami. Na ich prośbę zorganizowano zajęcia dodatkowe:
  1) zajęcia rytmiczno-taneczne (prowadząca mgr Urszula Baziak);
  2) terapia logopedyczna dla dzieci z wadami wymowy (prowadząca mgr Danuta Marczyk);
  3) zajęcia z gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy (prowadzący mgr Wojciech Mróz);
  4) lekcje religii ( prowadzący ks. mgr Grzegorz Lubecki).
  W pracy dydaktyczno-wychowawczej przedszkola dużo uwagi zwraca się na aktywność ruchową dzieci. Odbywają się one na placu zabaw, w formie wycieczek i spacerów oraz zajęć ruchowych na hali gimnastycznej.
  Warunki lokalowe :
  Zajęcia odbywają się w specjalnie przygotowanej sali. Dzieci mają osobną szatnię bezpośrednio przylegająca do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia oraz przystosowany sanitariat. Wyposażenie zapewnia komfortowe warunki do nauki i zabawy.
  W ramach projektu „Wesołe przedszkole” oddział został doposażony w nowe meble, zabawki, materiały edukacyjne oraz sprzęt komputerowy.
  Chętni mogą skorzystać z posiłku na stołówce szkolnej.