Gazetka Szkoły Podstawowej - Kleks

Opiekun: mgr Irena Jewulska

Skład redakcji gazetki „KLEKS” w roku szkolnym 2017/2018: Oskar Górowski, Anna Świderska, Dominika Leśniak, Justyna Krzyżak, Martyna Rembiasz, Julia Tomasiak, Natalia Cisoń, Martyna Mastalerz, Patrycja Mastalerz, Gabriela Górowska.

 • KLEKS nr 1/2017/2018 - MAGAZYN UCZNIÓW SP

 • KLEKS nr 2/2017/2018 - MAGAZYN UCZNIÓW SP
 • Gazetka Gimnazjum - Gimuś

  Opiekun: mgr Agata Tokarska

  Redakcję szkolnego pisemka tworzą uczniowie pragnący kształcić umiejętności dziennikarskie. Nie ma jednak stałych autorów tekstów, o tym, kto tworzy gazetkę, można przeczytać na 2 stronie w każdym numerze. Z inicjatywy opiekuna „Gimusia” organizowane są loterie fantowe, z których dochód przekazywany jest na cele szkolne. W tym roku 570 zł przekazano na organizację Szkolnego Przeglądu Teatralnego z okazji Dnia Patrona.

 • GIMUŚ nr 1/2017/2018 - MAGAZYN UCZNIÓW GIMNAZJUM


 • UWAGA! GIMUSIOWY KONKURS

  W ostatnim czasie ukazały się 2 konkursowe numery gazetki Gimuś, jeden zredagowany przez grupę uczniów z klasy II, drugi przygotowany przez zespoły z klasy IIIa i IIIb. Która gazetka wygra? Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w ostatnim tygodniu nauki.

  Konkursowe numery gazetki:
  1. GIMUŚ - kl. II
  2. GIMUŚ - kl. III

  UWAGA! SĄ JUŻ WYNIKI GIMUSIOWEGO KONKURSU

  Zwyciężyła klasa II, która sprzedała 69 egzemplarzy „Gimusia”. Klasy trzecie przygotowały wspólnie jeden numer gazetki i sprzedały 64 pisemka.
  W konkursie obowiązywały 2 kryteria: jakościowe i ilościowe. Obie gazetki zawierały ciekawe i różnorodne artykuły, jednak klasom trzecim zabrakło materiału na odrębne numery. Zgodnie z regulaminem nagrodę pieniężną, czyli pieniądze ze sprzedaży zwycięskiego „GIMUSIA” otrzymała klasa II na organizację ogniska we wrześniu lub inny wybrany przez siebie cel. Pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na loterię fantową w następnym roku szkolnym.