LOGOPEDA: mgr Magdalena Szczurek

Godziny zajęć logopedycznych:

Poniedziałek: 13.30 - 14.15
Piątek: 13.45 - 14.30


TERAPEUTA PEDAGOFICZNY: mgr Magdalena Szczurek

Godziny zajęć rewalidacji indywidualnej:

Wtorek: 10.00 - 11.00
Czwartek: 10.00 - 11.00

Godziny zajęć korekcyjno - kompensacyjnych:

Wtorek: 13.45 - 14.30
Czwartek: 7.30 - 8.15, 8.20 - 9.05, 13.45 - 14.30

TYFLOPEDAGOG: mgr Barbara Dumana

Godziny zajęć rewalidacji indywidualnej:

środa: 12.55 - 14.55

SURDOPEDAGOG: mgr Bażena Mlyczyńska

Godziny zajęć rewalidacji indywidualnej:

czwartek: 12.55 - 14.55