LOGOPEDA: mgr Magdalena Szczurek

Godziny zajęć logopedycznych:

Poniedziałek: 13.25 - 14.10
Czwartek: 12.30 - 13.15
Piątek: 12.20 - 13.05


TERAPEUTA PEDAGOFICZNY: mgr Magdalena Szczurek

Godziny zajęć rewalidacji indywidualnej:

Poniedziałek: 11.25 - 12.25
Czwartek: 11.25 - 12.25

Godziny zajęć korekcyjno - kompensacyjnych:

Poniedziałek: 7.30 - 8.15
Piątek: 13.15 - 14.00, 14.10 - 14.55