- "Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko - Ukraińska wymiana młodzieży"

Od 12 do 18 czerwca 2014 roku na terenie naszej Gminy miała miejsce wymiana Polsko – Ukraińska. Doszła do skutku dzięki współpracy Zespołu Szkół w Jelnej, Zespołu Szkół w Rożnowie, Stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś, Jutro” oraz Narodowego Centrum Kultury, które współfinansowało projekt.
W projekt, którego autorką jest Pani Agnieszka Smolorz, była zaangażowana młodzież polska (z wymienionych już szkół) i ukraińska (z gminy Solonki, Ukraina) w wieku od 12 – 16 lat. Łącznie 23 dzieci.
Do celów projektu należały przede wszystkim wzajemne poznanie się, poznanie współczesnej Ukrainy i Polski, odnalezienie wspólnych elementów kulturowych, historycznych oraz zapoznanie się z historią lokalną. W ramach projektu młodzież odwiedziła takie miejsca jak: Zakopane, Krynica, Nowy Sącz oraz miała możliwość spacerować Doliną Dunajca oraz zwiedzić Zaporę Wodną w Rożnowie. Zwiedzanie to jednak nie jedyna forma na której opierała się wymiana. Uczniowie nauczyli się podstawowych kroków tańców narodowych Polski i Ukrainy, jak i również piosenek, które wprowadziły bardzo wesołą atmosferę dzięki różnicy językowej. Młodzież przy pomocy prezentacji multimedialnej przedstawiła sylwetki swoich prezydentów, ważne miejsca i wydarzenia historyczne ostatnich 30 lat, jak i bohaterów narodowych. Również miała możliwość zdobycia informacji na temat różnic wyznaniowych i kulturowych. Przez okres tygodnia uczestnicy projektu bardzo się zaprzyjaźnili. Mamy nadzieję, że zawarte nowe znajomości przetrwają próbę odległości.
Jeszcze raz w imieniu Zespołu Szkół w Jelnej i Zespołu Szkół w Rożnowie dziękujemy Stowarzyszeniu „Wczoraj, Dziś, Jutro” za złożenie wniosku i umożliwienie wymiany oraz Narodowemu Centrum Kultury za współfinansowanie PROJEKTU „RAZ, DWA, TRZY – TERAZ MY W ŚWIETLE OBIEKTYWU”.