W roku szkolnym 2016/17 biblioteka przystąpiła do realizacji projektu pt.: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Założenia do realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa w naszej szkole:

1. Złożenie wniosku do organu prowadzącego o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

2. Zakup nowych książek.
Przed zakupem książek przeprowadzono rozmowy z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami odnośnie poszczególnych tytułów książek. Uwzględniono ich opinie i propozycje. W szkole podstawowej dotacja na zakup nowości wynosiła 2500 zł., tyle samo w gimnazjum. Łącznie zakupiono 230 pozycji (121SP), (109G).

3. Współpraca z innymi bibliotekami.
Biblioteka szkolna na bieżąco podejmowała współpracę z biblioteką pedagogiczną i biblioteką publiczną w Gródku nad Dunajcem. Bibliotekarze uczestniczą w spotkaniach „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy” przy wsparciu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu, wymieniają też między sobą doświadczenia i pomysły np. Jak zachęcać uczniów do czytania?, uczniowie biorą udział w konkursach czytelniczych.

4. Działania podejmowane przez bibliotekę, które promują i wspierają rozwój czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży naszej szkoły:
a) zorganizowanie Dnia Biblioteki szkolnej,
b) konkurs pięknego czytania,
c) konkurs na zaprojektowanie ekslibrisu biblioteki szkolnej,
d) spotkania z książką dla najmłodszych „Czytadełka”,
e) konkurs fotograficzny pt. „Czytam,…Czytasz,…Czytamy” - przyłapani na czytaniu,
f) przedstawienie pt. „Czy we współczesnym świecie potrzebna jest książka?”,
d) wystawki książek,
a) spotkania z książką - Akcja PoczytajMY Gimnazjaliści czytają młodszym,
b) błyskawiczne książeczki tematyczne opracowane przez uczniów. - To warto przeczytać,
c) lekcje wychowawcze na temat roli książki w życiu człowieka,
d) cykliczna akcja „oceń książkę”,
e) gazetki klasowe pt. „Co nam daje czytanie”?,
f) klub Czytelniczy.

5. 17 listopada odbyło się spotkanie z Rodzicami, na które zaproszono przedstawicieli Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Nowym Sączu, którzy poprowadzili warsztaty dla Rodziców pt. „Wpływ czytania na rozwój dzieci”.

6. Podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Czytelnictwa - grudzień 2016 r.
a) ankieta podsumowująca podjęte działania rozbudzające zainteresowania czytelnicze - grudzień 2016 r.,
b) sprawozdanie z realizacji założeń Programu Rozwoju Czytelnictwa,
c) opracowanie wniosków na następny rok szkolny.

Wraz z zakupem nowych książek do biblioteki szkolnej zdecydowanie wzrosło zainteresowanie czytelnictwem wśród uczniów. Nowe książki pobudziły ich aktywność i są ciągle wypożyczane.

Efekty wdrożenia programu:
- wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci;
- rozwijanie samorządności uczniów poprzez współdecydowanie o zasobach biblioteki;
- zainteresowanie czytelnictwem książek z biblioteki;
- udział w wydarzeniach promujących czytelnictwo;
- wzrost czytelnictwa wśród uczniów przyniósł między innymi korzyści edukacyjne, w zakresie rozwoju osobistego, właściwego wykorzystania czasu wolnego;
- rozwijanie pomysłowości, kreatywności, umiejętności współpracy w grupie, integracja zespołów klasowych;
- współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim z bibliotekami;
- współpraca z rodzicami.