Rok szkolny 2017/2018


W dniu 15.06.2018 r. odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego klasy 2 gimnazjum pt. „Zdobywamy najwyższe szczyty Beskidu Sądeckiego”. Celem projektu było zdobycie oraz uwiecznienie na filmach i fotoreportażu najwyższych szczytów w Beskidzie Sądeckim. Uczniowie wybrali to zagadnienie ze względu na chęć promowania walorów turystyczno- rekreacyjnych Beskidu, który jest nam szczególnie bliski. Aby projekt został przeprowadzony w sposób zorganizowany i jak najbardziej satysfakcjonujący uczestników podzielono na 3 grupy. W ten sposób każdy został odpowiednio zaangażowany. Grupa pierwsza zajmowała się logistyką czyli zaplanowaniem i organizacją oraz przeprowadzeniem trzech wycieczek (w tym jednej dwudniowej) po Beskidzie Sądeckim. Ta grupa zajęła się również wykonaniem flagi, którą chłopcy dzielnie wnosili na każdy ze zdobytych szczytów. Oprócz tego zaprojektowali gazetkę promującą projekt, która od marca była wystawiona na szkolnym korytarzu. Grupa druga gromadziła informacje na temat walorów rekreacyjno - turystycznych, zdrowotnych, fauny i flory oraz zabytków i interesujących miejsc kulturowych. Zadaniem grupy ostatniej było gromadzenie materiałów multimedialnych oraz fotografii dokumentującej przebieg całego wydarzenia. Owocem ich pracy jest foto- kronika i film. Najważniejszym momentem projektu edukacyjnego było zdobycie przez wszystkie grupy najwyższych tysięczników Beskidu Sadeckiego. Udało się to zrealizować na trzech wycieczkach rekreacyjno-turystycznych podczas których pokonaliśmy blisko 100 km zdobywając ponad 20 najwyższych szczytów. Przebieg całego przedsięwzięcia został przedstawiony przed rodzicami, gronem pedagogicznym oraz uczniami innych klas. Mamy nadzieję, że udało nam się zachęcić odbiorców podsumowania do aktywnego spędzania czasu wolnego, uprawiając turystykę górską.


Rok szkolny 2016/2017


W dniu 29 marca 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu edukacyjnego realizowanego przez klasy II Gimnazjum. W podsumowaniu wzięli udział rodzice uczniów klas drugich, nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej i klas I i III Gimnazjum. Tegoroczny projekt nosił nazwę „SPEŁNIAMY MARZENIA” i był projektem o charakterze wolontaryjnym. W jego ramach uczniowie zrealizowali trzy akcje: „Zostań dyplomowanym Mikołajem”, „Odkręcone dobro” i „Niesiemy radość seniorom”. Uczniowie klas drugich zostali podzieleni na trzy grupy, z których każda realizowała jedną akcję. Niektóre z zadań wykonywane były wszystkich uczestników projektu niezależnie od przydzielonej grupy, ponadto uczniowie zwrócili się o wsparcie w realizacji niektórych działań do całej społeczności szkolnej. W tym celu zorganizowano apele, aby przedstawić działania prowadzone w ramach projektu. Projekt rozpoczął się od warsztatów przeprowadzonych w szkole w dniu 25 listopada 2016 roku przez panią Halinę Rams, która jest Wiceprezesem Zarządu Stowarzyszenia Sursum Corda, gdyż dwie spośród realizowanych akcji prowadzone były we współpracy i na rzecz Stowarzyszenia.

W ramach akcji „Odkręcone dobro” uczniowie mieli za zadanie zebranie jak największej ilości plastikowych nakrętek, które były przekazywane do Stowarzyszenia. Akcja miała charakter konkursowy. Naszym uczniom poprzez szeroko zakrojone działania mające na celu promowanie akcji w szkole i środowisku lokalnym udało się zebrać 188,5 kg plastikowych nakrętek, co dało naszej szkole dziewiąte miejsce w konkursie. Dzięki temu firma Koral ufunduje lody dla wszystkich uczniów w szkole. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo tego, iż realizacja projektu została zakończona, akcja zbierania nakrętek trwa nadal.

„Zostań dyplomowanym Mikołajem” to nazwa drugiej akcji, którą prowadzili uczniowie. Ta akcja polegała na przygotowaniu mikołajowych paczek dla podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda. W związku z tym uczniowie musieli podjąć działania, które pozwolą im zebrać odpowiednią kwotę pieniędzy. W tym celu zorganizowali w szkole „Dzień Łasucha”, prowadzili zbiórkę pieniędzy do puszek do puszek w szkole i kościołach w Zbyszycach i Woli Kurowskiej. Ponadto gromadzili słodycze wśród uczniów naszej szkoły oraz otrzymali słodycze ze sklepu w Gródku nad Dunajcem. W ramach działań podjętych przez uczniów udało się zebrać kwotę 751 zł. Na zakup upominków do paczek wydano 611zł. Pozostałą kwotę 160 zł przeznaczono na zakup słodyczy do paczek oraz żywności do DPS w Zbyszycach.

Trzecia akcja pod nawą „Niesiemy radość seniorom” polegała na przygotowaniu scenariusza występu bożonarodzeniowego dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. W tym celu uczniowie przygotowali własny scenariusz przedstawienia jasełkowego. Kolejnym krokiem było przygotowanie i zgromadzenie rekwizytów oraz strojów potrzebnych do przedstawienia. Na tym etapie uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, wykonując we własnym zakresie piękne stroje i niezbędne rekwizyty. Następnie uczniowie skupili się na intensywnej nauce przydzielonych ról i aktywnym udziale w częstych próbach przedstawienia. Warto podkreślić, że wszystkie próby odbywały się w czasie wolnym i wymagały od uczniów dużego zaangażowania. Kolejnym etapem było przygotowanie upominków dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Uczniowie wykonali ponad 40 upominków. Końcowym etapem była pomoc innych uczniów szkoły w zorganizowaniu zbiórki żywnościowej dla pensjonariuszy. Akcja ta została ogłoszona przed Świętami Bożego Narodzenia na szkolnym apelu. Ostatnim etapem akcji był wyjazd całego zespołu 12.01.2017r. na przygotowany występ do Domu Pomocy Społecznej w Zbyszycach. Po zakończeniu przedstawienia, uczniowie wraz z opiekunami otrzymali owacje na stojąco, gratulacje oraz podziękowania od mieszkańców i pracowników Domu. Następnie uczniowie złożyli wszystkim seniorom i pracownikom życzenia, wręczyli im własnoręcznie wykonane upominki oraz przekazali zgromadzoną żywność. Seniorzy również wręczyli całej naszej delegacji drobne upominki, które wykonali własnoręcznie na zajęciach manualnych w pracowniach terapeutycznych oraz zaprosili uczniów i opiekunów projektu na chwilę wspólnej rozmowy.

Poprzez realizację tego projektu uczniowie chcieli pokazać, że pomaganie ma sens. Warto pamiętać, że nie zawsze trzeba sięgać po wielkie akcje, ale ważne jest, aby dostrzec, że obok nas są ludzie, którzy mogą potrzebować naszej pomocy, a nie zawsze głośno o nią proszą. Miłość, otwarcie się na drugiego człowieka, chęć niesienia bezinteresownej pomocy to te wartości, które nadają sens naszemu życiu i czynią je i nas samych lepszymi. Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?" Pamiętajmy: Każdy z nas może być wolontariuszem, a Wolontariusz – to brzmi dumnie.

Każdy z nas może pomagać i obyśmy nigdy nie byli tak zajęci swoimi sprawami, by nie zareagować na potrzeby innych ze współczuciem i życzliwością." Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym" Posiadanie wielkiego serca nie ma nic wspólnego z wartością konta bankowego. Każdy ma coś, co może dać innym.


Rok szkolny 2015/2016

Dnia 28 maja 2016 roku odbyła się publiczna prezentacja projektu edukacyjnego na temat: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA. 120 LAT HISTORII SZKOŁY W JELNEJ”, realizowanego w roku szkolnym 2015/2016 przez uczniów klasy II gimnazjum. Na uroczystość zostali zaproszeni rodzice uczniów klasy II, mieszkańcy wsi, którzy przyczynili się do odtworzenia historii szkoły, nauczyciele oraz uczniowie. Opiekunami czterech grup były Panie: Urszula Baziak, Beata Białoń i Agata Tokarska. Pierwsza grupa przygotowała wydanie specjalne gazetki szkolnej Gimuś, w którym czytelnicy mogli znaleźć najważniejsze wydarzenia z historii szkoły, wspomnienia byłych uczniów i nauczycieli oraz rozmaite ciekawostki. Gazetki rozeszły się jak świeże bułeczki, z ich sprzedaży uzyskano 710 złotych. Za zebraną kwotę kupiono gablotę na szkolny korytarz, w której znajduje się ekspozycja związana z tematem projektu. Druga grupa przygotowała pamiątkowy folder, upamiętniający 120 lat istnienia placówki w Jelnej, który został wręczony zaproszonym gościom przed rozpoczęciem spotkania. Trzecia grupa zaprezentowała filmik, nakręcony na podstawie wywiadów przeprowadzonych z najstarszymi uczniami naszej szkoły, z najdłużej uczącymi nauczycielami oraz z Panem Dyrektorem. Czwarta grupa przygotowała prawdziwy majstersztyk, czyli prezentację multimedialną, zawierającą coś na poważnie i na wesoło. Widzowie z ciekawością wysłuchali sprawozdania z realizacji projektu, z uwagą obejrzeli prezentację multimedialną, a następnie filmik i nagrodzili uczestników projektu gromkimi brawami. Czas minął szybko i przyjemnie, ponieważ goście oglądając i słuchając drugoklasistów, raczyli się przygotowanym przez nich poczęstunkiem, również uczniowie otrzymali słodki upominek. Na zakończenie uczniowie podziękowali opiekunom za pomoc, wręczając piękne, czerwone róże. Dzięki realizacji projektu historia szkoły została odtworzona i ocalona od zapomnienia. zapraszamy do galerii


Rok szkolny 2014/2015

Dnia 20 maja 2015 roku odbyła się publiczna prezentacja projektów edukacyjnych realizowanych w roku szkolnym 2014/2015. Prezentacja odbyła się w obecności rodziców uczniów realizujących projekt, nauczycieli oraz uczniów gimnazjum. Uczniowie obecnej klasy drugiej gimnazjum zrealizowali dwa projekty.
Pierwszy z nich to projekt z geografii „MOJA MAŁA OJCZYZNA – WIEM WIĘCEJ O GMINIE GRÓDEK NAD DUNAJCEM”. Opiekunem grupy była Pani Barbara Maciaszek. Podczas prezentacji uczniowie przedstawili wiele ciekawych informacji o gminie Gródek nad Dunajcem i poszczególnych wioskach wchodzących w jej skład.
Druga grupa realizowała projekt z języka niemieckiego i podczas jego realizacji szukała odpowiedzi na pytanie: Jak smakuje kuchnia niemiecka? Uczniowie przedstawili podstawowe informacje na temat kuchni naszych sąsiadów, zaprezentowali przygotowaną niemiecko-polską książkę kucharską oraz zaprosili wszystkich rodziców i nauczycieli na degustację słynnego tortu szwardzwaldzkiego. Ponadto wszyscy zaproszeni goście oraz uczniowie otrzymali drobny upominek w postaci ciasteczek upieczonych przez uczestników projektu według niemieckiej receptury.


Rok szkolny 2013/2014

23 maja 2014 roku odbyło się podsumowanie projektów edukacyjnych w obecności uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym roku szkolnym klasa II realizowała trzy projekty, których tematyka była ze sobą powiązana, a hasłem przewodnim było „Dbając o naszą planetę i o nasze zdrowie możemy zmieniać świat na lepsze”.
Grupa I: „Jakie znaczenie ma rzeka Dunajec dla środowiska?” – opiekun Danuta Marczyk
Celem projektu było zbadanie rzeki Dunajec, dlatego też uczniowie udali się na wycieczkę po okolicznych elektrowniach wodnych (Niedzica, Świniarsko, Rożnów), które wykorzystują energię przepływającej wody do produkcji „zielonej” energii elektrycznej. Badając możliwości rzeki, uczniowie spłynęli Przełomem Dunajca do Szczawnicy na flisackiej łodzi, z której mogli podziwiać przepiękne, górskie krajobrazy, a wśród nich Trzy Korony.
Projekty z wychowania fizycznego:
Grupa II: „W jaki sposób przywrócić modę na uprawianie królowej sportu?” – opiekun Wojciech Mróz
Głównym celem tego projektu było podjęcie działań, które pomogą przywrócić wśród dzieci i młodzieży modę na uprawianie lekkoatletyki czyli „królowej sportu”. W związku z tym uczniowie postanowili przy wsparciu szkolnego konserwatora, rodziców, dyrektora oraz opiekuna stażu wybudować rzutnię do pchnięcia kulą i skocznię w dal. Praca została podzielona na etapy. Początkowo został wykonany szkic projektu oraz kosztorys zapotrzebowania na materiał. Następnie został oczyszczony i przygotowany teren, na którym miały powstać skocznia i rzutnia. Wreszcie przystąpiono do ostatniej fazy projektu czyli wykonano skocznię w dal i odbudowano rzutnię do pchnięcia kulą, która była zniszczona podczas prac związanych z budową hali sportowej. W wyniku podjętych przez uczniów klasy II działań szkoła posiada skocznię w dal i rzutnię do pchnięcia kulą, więc z całą pewnością moda na uprawianie królowej sportu zostanie przywrócona.
Grupa III: „W jaki sposób zachęcić uczniów do czynnego uprawiania sportu?” – opiekun Wojciech Mróz
Grupa trzecia jako cel nadrzędny obrała sobie zachęcenie uczniów do czynnego uprawiania sportu. Uczniowie pracowali etapami. W pierwszej fazie zostały zebrane materiały przedstawiające walory uprawiania sportu. Materiały pochodziły z Internetu, prasy fachowej, literatury oraz innych dostępnych źródeł. Drugi etap pracy to przeprowadzenie licznych wywiadów ze sportowcami z regionu Sądecczyzny uprawiającymi czynnie i rekreacyjnie różne dyscypliny sportu. Wreszcie w ostatniej fazie uczniowie przygotowali ciekawą i bardzo obszerną prezentację multimedialną, która dzięki zawartym w niej informacjom ma na celu zachęcić uczniów do czynnego uprawiania sportu w szczególności rekreacyjnego.


Rok szkolny 2012/2013

Dnia 14 marca 2013 r. odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego przygotowane przez uczniów klasy II gimnazjum. W obecności uczniów, rodziców i nauczycieli, zaprezentowane zostały efekty pracy nad projektami edukacyjnymi. Tematy projektów:
- z biologii: ”W jaki sposób to co jemy wpływa na nasze zdrowie? (Dodatki do żywności, dieta antynowotworowa) - opiekun Katarzyna Słowik-Anklewicz - nauczyciel biologii;
W projekcie brało udział siedemnastu uczniów, którzy zostali podzieleni na dwa zespoły. Jeden zespół opracował dietę antynowotworową i przeprowadził wywiad z dietetykiem, a drugi wykonał makietę z opakowań produktów spożywczych zawierających dodatki do żywności (barwniki, konserwanty, substancje zastępujące cukier, przeciwutleniacze) oraz opracował poradnik świadomego i zdrowego konsumenta.
- z fizyki: „Zjawiska optyczne w przyrodzie” - opiekun Elżbieta Plata - nauczyciel fizyki;
W projekcie brało udział pięciu uczniów. Badali oni zjawiska optyczne w przyrodzie i przeprowadzili odpowiednie doświadczenia. Uczestnicy tego projektu musieli poznać podstawowe wiadomości o świetle, przeprowadzić doświadczenia pozwalające zrozumieć zjawiska związane z falami świetlnymi, zgromadzić zdjęcia zjawisk optycznych w przyrodzie, zebrać informacje wyjaśniające przyczyny powstałych zjawisk, napisać krótką notatkę do prezentacji i folderu.


Rok szkolny 2011/2012

Dnia 13 stycznia 2012 odbyło się podsumowanie projektu edukacyjnego przygotowane przez uczniów klasy II gimnazjum.
W obecności uczniów, rodziców i nauczycieli, zaprezentowane zostały efekty pracy nad projektami edukacyjnymi. Tematami projektów były: z matematyki „Mój wymarzony pokój”, natomiast z języka angielskiego „Kalendarz 2012 - Kapliczki Parafii Sienna i okolic”. W pierwszym projekcie brało udział ośmiu uczniów, którzy zostali podzieleni na dwa 4-osobowe zespoły. Każdy zespół przygotował kosztorys swojego wymarzonego pokoju oraz model wykonany w skali.W drugim projekcie brało udział 21 uczniów, którzy podzieleni zostali na zespoły 4-osobowe. Każdy zespół miał za zadanie przygotować informacje na temat historii powstania kapliczki znajdującej się na terenie parafii Sienna i okolic, które następnie tłumaczyli na język angielski. Informacje te zarówno w języku polskim jak i angielskim znalazły się na przygotowanym kalendarzu.
Na koniec uczestnicy podziękowali pani Iwonie Pancerz i pani Danucie Marczyk za opiekę i pomoc w realizacji projektów oraz pani Beacie Białoń za pomoc podczas formatowania kalendarzy i przygotowania prezentacji multimedialnych.


Rok szkolny 2010/2011

Dnia 25 maja 2011, w naszej szkole, w ramach projektu edukacyjnego, odbył się Festiwal Lektur przygotowany przez uczniów klasy II gimnazjum.
Na przedstawienie oprócz uczniów przybyli rodzice i nauczyciele.
Pierwsza grupa przedstawiła spektakl "W poszukiwaniu przyjaźni..." oparty na podstawie książki pt. "Mały Książę" Antoine'a de Saint Exupery'ego. Przedstawienie ukazywało podróż głównego bohatera po nieznanych planetach. Spotykał tam różne osoby, ale zawsze dochodził do wniosku, że nie rozumieją one dzieci. Jedynymi wyjątkami byli Pilot i Latarnik. Chłopiec poznał też Lisa, który przekazał mu wiele ważnych sentencji i uświadomił go, że jego Róża nie kłamała. Na końcu Mały Książę umarł, ukąszony przez żmiję.
Potem na scenie wystąpiła grupa, przedstawiająca "Perypetie miłosne" na podstawie "Krzyżaków" autorstwa Henryka Sienkiewicza. Opowiadały one o miłości dzielnego Zbyszka i jego ukochanej Danusi, którą uprowadzili Krzyżacy. Przez urazy psychiczne zmarła ona w drodze do Spychowa w ramionach swojego rycerza. Grupa miała bardzo ładne stroje, które przypominały te ze średniowiecza.
Następnie odbyło się przedstawienie oparte na "Dziadach" Adama Mickiewicza. Spektakl pokazywał obrzędy pogańskie. Guślarz wzywał dusze czyśćcowe i próbował przynieść im ulgę. Aniołki Rózia i Józio nigdy nie zaznały cierpienia, poprosiły o 2 ziarenka gorczycy. Upiór właściciela wioski przyczynił się do śmierci innych osób, więc został skazany na wieczne potępienie. Pasterka Zosia nigdy nikogo nie pokochała, kpiła z chłopców. Sceneria bardzo dobrze oddała tajemniczą aurę tego starego święta.
Na koniec wystąpiła grupa "Zemsty" z przedstawieniem pt. "Zgoda buduje, niezgoda rujnuje". Aktorzy przedstawili spór pomiędzy Cześnikiem i Rejentem oraz miłość Klary i Wacława. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło: wrogowie się pogodzili, a ukochani wzięli ślub.
Na koniec uczestnicy ukłonili się przed publicznością i podziękowali pani Agacie Tokarskiej za pomoc w przygotowaniach. Głosowanie wyłoniło grupę "Zemsty", która zdaniem odbiorców oddała najlepszy występ. W jej skład wchodzili: Iwona Szarata, Natalia Ciastoń, Anna Krężel, Klaudia Krzysztoń i Szymon Rafa. W nagrodę zwycięzcy pojadą do kina.