kliknij>

Rok szkolny 2015/2016

Na początku drugiego półrocza grupa 16 uczennic z klasy 1a i 1b przystąpiła do realizacji międzynarodowego projektu eTwinning. Temat projektu brzmiał: Reise durch Europa: Sehenwürdigkeiten! („Podróż przez Europę: zabytki“).
Nasza szkoła przystąpiła do projektu na zaproszenie Pani Danieli Courzoul, nauczycielki z Włoch. Poza szkołą włoską i naszą w projekcie brały udział szkoły z Norwegii, Grecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i jeszcze jedna polska szkoła.
Celem projektu było nawiązanie współpracy z uczniami ze szkół europejskich oraz wspólne opracowanie sieci najciekawszych miejsc w Europie. Cała współpraca prowadzona była w języku niemieckim i zakładała w dużym stopniu wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych. Realizacja projektu trwała cztery miesiące. W ramach współpracy ze szkołami europejskimi uczennice tworzyły m.in. prezentacje multimedialne na temat ciekawych miejsc w Polsce, nagrywały filmy w języku niemieckim, pisały listy z uczniami z Włoch, tworzyły ciekawe plakaty w różnych programach komputerowych. W okresie wielkanocnym uczennice tworzyły własnoręcznie kartki świąteczne, które zostały wysłane za granicę oraz czytały kartki, które otrzymały od innych uczestników projektu.
Jak się okazało taka nietypowa forma wykorzystania języka niemieckiego cieszyła się dużym zainteresowaniem, a uczennice biorące udział w projekcie były bardzo zaangażowane w podejmowane działania.