Rok szkolny 2017/2018

11.12.2017

I MIEJSCE DLA WOLONTARIUSZY W KONKURSIE „DZIAŁAM, BO LUBIĘ”


Wolontariusze ze szkoły podstawowej w ubiegłym roku szkolnym przystąpili do realizacji projektu „Na Dobry Początek”. Jednym z działań, które należało podjąć w ramach projektu, to udział w konkursie „Działam, bo lubię”. Przesłaniem tego konkursu była promocja i organizacja wolontariatu w szkołach podstawowych. Konkurs polegał na angażowaniu wolontariuszy w inicjatywy lokalne, a jednocześnie udokumentowanie podjętych działań w okresie od 1 kwietnia do 20 listopada 2017 i sporządzenie sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej z dokumentacją zdjęciową. Prezentacja ta musiała zawierać elementy określone regulaminem i podlegała ocenie. Przygotowując prezentację konkursową nasi wolontariusze mieli okazję pochwalić się swoimi inicjatywami i efektami podjętych działań oraz sposobami promocji w środowisku szkolnym i lokalnym. Uczestnicy projektu podzielili się na trzy grupy: fotoreporterską, dziennikarską i informatyczną, każda grupa miała za zadanie dokumentowanie zdarzeń i podjętych inicjatyw. Staraliśmy się wypełnić wszystkie wymogi regulaminu i złożyliśmy do oceny prezentację multimedialną w terminie. Poczuliśmy radość i satysfakcję, że trud wolontariuszy został doceniony i prezentacja otrzymała najlepsza ocenę, a tym samym uzyskaliśmy I MIEJSCE w konkursie, a w nagrodę – laptopa dla Klubu. W dniu 11.12.2017 roku, zastępca wiceprezesa Stowarzyszenia Sursum Corda, pani Halina Rams, w obecności dyrektora szkoły Ryszarda Baziaka i opiekuna Klubu Elżbiety Plata wręczyła wolontariuszom nagrodę oraz pamiątkowe medale.
Mamy nadzieję, że ich przygoda z wolontariatem to dopiero początek drogi.Rok szkolny 2016/2017

W marcu koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariusza: Elżbieta Plata, Katarzyna Słowik-Anklewicz i Agata Lach opracowały formularz zgłoszeniowy do udziału szkoły w projekcie pt. „Na dobry początek” promujący i organizujący wolontariat uczniów klas IV – VI małopolskich szkół podstawowych. Do udziału w projekcie zaproszono 210 szkół podstawowych, natomiast w wyniku rekrutacji wybrano 8 szkół podstawowych, których wnioski spełniały wymagania projektu. Projekt rozpoczął się od szkoleń wyjazdowych dwóch koordynatorów – opiekunów projektu tj. Elżbieta Plata i Katarzyna Słowik – Anklewicz.
W projekcie bierze udział 15 uczniów z klas V i VI. Projekt trwa od marca do grudnia 2017. W ramach projektu są realizowane zadania zgodnie z planem pracy, odbyły się trzy spotkania szkoleniowe dla wolontariuszy, kiermasz wielkanocny, ognisko integracyjne, założono Szkolne Koło PCK, odbyła się akcja sprzątania terenu wokół szkoły, akcja zbierania surowców wtórnych i działa Szkolna Grupa Wsparcia. Wolontariusze włączyli się również do organizacji biegu na orientację „Z księdzem Jerzym bieg ku prawdzie”, organizując czas wolny uczniom z klas 0 – III oraz uczniom z klas starszych, którzy nie brali udziału w biegu. Za zebrane pieniądze ze sprzedaży surowców wtórnych zakupili wodę dla osób biegających oraz słodycze dla zwycięzców w konkursie gry francuskiej i konkursie fotograficznym. Fundusze zarobione na kiermaszu wielkanocnym przeznaczono na Szkolną Akcję Pomocy oraz na potrzeby własne Klubu i zorganizowano ognisko integracyjne dla uczestników projektu. Również z tych funduszy będzie sfinansowany wyjazd do zwiedzania placówek pomocowych DPS w Zbyszycach oraz zwiedzanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Szczególnie dziękujemy tym wolontariuszom, którzy włączyli się w przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu wielkanocnego tj. Oskar Górowski, Julia Tomasiak, Anna Świderska, Krystian Cisoń, Dawid Rembiasz, Mateusz Górowski, Martyna Mastalerz, Marta Sadłoń, Wiktoria Małek, Justyna Krzyżak, Tomasz Cabała, Dominika Leśniak i Olga Płachta.
Zapoznano społeczność szkolną z projektem oraz zrealizowanymi na bieżąco zadaniami poprzez aktualizację gazetki ściennej oraz założenie wirtualnej tablicy padlet. Wolontariusze włączyli się do organizacji Akademii na Dzień Ziemi, organizując konkurs plastyczny na plakat promujący działania ekologiczne i wsparli oprawą muzyczną występ gimnazjalistów.
W ramach akcji „PoczytajMy” wolontariusze dwukrotnie czytali bajki dzieciom w oddziale przedszkolnym oraz pomagali przy prowadzeniu zabaw i porządkowaniu zabawek.