12.2017

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Zapytaj babci, zapytaj dziadka…”

W grudniu 2017 roku wydano kwartalnik „Znad Jeziora Rożnowskiego”, który w całości poświęcony został refleksjom na temat zakończonego projektu „Zapytaj babci, zapytaj dziadka”. Wśród zdjęć i artykułów można przeczytać artykuł opracowany przez Panią Agatę Tokarską, który jest podsumowaniem wywiadów z seniorami wsi Jelna, Sienna i Zbyszyce.
Seniorom, którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w projekcie, wolontariusze postarali się dostarczyć wydaną gazetkę oraz pamiątkowe zdjęcia i życzenia bożonarodzeniowe.



05.10.2017

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU „Zapytaj babci, zapytaj dziadka…”

5 października 2017 r. wolontariusze z oddziału gimnazjalnego pod opieką p. Katarzyny Słowik-Anklewicz wzięli udział w Finałowym Spotkaniu Integracyjnym w Osadzie Młyńskiej w Roztoce – Brzeziny, w ramach projektu „Zapytaj babci, zapytaj dziadka…” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gródku nad Dunajcem. Młodzież wspólnie z seniorami i zaproszonymi gośćmi śpiewała piosenki zapomniane, ale bliskie sercu naszych seniorów. Punktem kulminacyjnym było kiszenie kapusty.



Rok szkolny 2016/2017

Od maja gimnazjaliści ze Szkolnego Klubu Wolontariusza przystąpili do współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz Stowarzyszeniem Wczoraj, Dziś i Jutro przy realizacji projektu „Zapytaj babci, zapytaj dziadka…” skierowanego do osób starszych tj. seniorów po 80 roku życia. Seniorzy, kiedyś przyzwyczajeni do intensywnego życia codziennego, z dnia na dzień przestają pełnić role społeczne, zmniejsza się im grono przyjaciół, wzrasta u nich poczucie osamotnienia. Głównym przesłaniem projektu są odwiedziny w domach seniorów celem prowadzenia rozmów i dzielenia się wspomnieniami. Młodzi wzbogacą swoją wiedzę o przeszłości i nauczą się być z innymi ludźmi. Życie w środowisku lokalnym polega na dawaniu i braniu, wymianie doświadczeń, co łączy pokolenia. Koordynatorem projektu jest Małgorzata Rybska – pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Opiekunem z ramienia szkoły Elżbieta Plata i Katarzyna Słowik – Anklewicz, natomiast z ramienia GOPS – pracownik socjalny Agata Mrzygłód, Ewa Sadłoń, Krystyna Mlyczyńska i Alina Hajduk. Wolontariusze, którzy prowadzą wywiady z seniorami, każdy zespół w innej wiosce: Zbyszyce – Kamila Michalak, Patryk Płachta, Kamil Czech; Jelna – Julia Buchman, Olga Płachta, Gabriela Mastalerz; Sienna – Monika Małek, Dominik Jurkowski, Patryk Górowski. Przed przeprowadzeniem wywiadów koordynator i opiekunowie projektu opracowali pytania do arkusza wywiadu. Natomiast wolontariusze odwiedzali seniorów w domach i pozyskiwali zgodę na przeprowadzenie wywiadu i jak się okazało był to najtrudniejszy etap. Część seniorów nie mogła wziąć udziału ze względu na stan zdrowia, a część osób krępowała się wypowiadać publicznie. Jednak każda grupa uzyskała zgody kilku seniorów.
W dniu 19.06.2017 odbył się wywiad we wsi Sienna w obecności opiekuna projektu Elżbiety Plata. Jeden wywiad z Panią Heleną Górowską, a drugi z Panią Józefą Wierny. Wolontariusze poznali dwie różne historie osób wychowujących się w różnych warunkach. Niektóre wspomnienia były podobne, jednak w pamięci każdej Pani inne momenty były ważne. Dla każdej z nich jednak najboleśniejszym wspomnieniem był czas wojny i stanu wojennego. Jeśli chodzi o wojnę to dla obydwu był problem braku jedzenia, natomiast czas stanu wojennego dla każdej z nich był czasem bolesnym z powodu osobistych tragedii rodzinnych.
W dniu 20.06.2017. zostały przeprowadzone wywiady we wsi Jelna w obecności pracowników socjalnych pani Agaty Mrzygłód i Ewy Sadłoń. Pierwszy wywiad u państwa Zofii i Jana Świderskich, a drugi wywiad u Heleny Górowskiej. Natomiast we wsi Zbyszyce wywiady odbyły się w obecności pracowników socjalnych Krystyny Mlyczyńskiej i Aliny Hajduk w domu pana Józefa Górowskiego i pana Józefa Olszewskiego.