Załącznik 1. Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej w roku szkolnym 2018/2019 z dnia 23.03.2018r.:

1. Dulak Szymon Piotr
2. Górowska Beata
3. Górowska Kamila Marta

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

Załącznik 2. Lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej w roku szkolnym 2018/2019 z dnia 06.04.2018 r.:

1. Dulak Szymon Piotr
2. Górowska Beata
3. Górowska Kamila Marta

Szkoła dysponuje wolnymi miejscami.


REKRUTACJA 2018/2019

Uwaga rodzice w dniu 1 marca 2018r. rozpoczyna się rekrutacja do I klasy szkoły podstawowej.

  • INSTRUKCJA REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

  • pliki do pobrania:

  • ZGŁOSZENIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  • WNIOSEK O ROZPOCZĘCIE NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEZ DZIECKO W WIEKU SZEŚCIU LAT

  • załączniki do wniosku:

  • OSWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW I SP