Godziny otwarcia świetlicy:

- poniedziałek: 12.00 - 14.00
- wtorek: 11.45 - 13.45
- środa: 13.00 - 15.00
- czwartek: 11.30 - 13.30
- piątek: 12.00 - 14.00

Opiekę nad dziećmi sprawuje pani Magdalena Szczurek.

Prowadzone w świetlicy zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie odrabiają zadania domowe, wyrównują braki korzystając z pomocy koleżeńskiej. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. Dzieci mają również okazję do wspólnej zabawy z rówieśnikami, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.