Godziny otwarcia świetlicy:

- poniedziałek: 8.20 - 9.20, 12.25 - 13.25
- wtorek: 12.10 - 15.10
- środa: 12.10 - 15.10
- czwartek: 13.20 - 15.20

Opiekę nad dziećmi sprawuje pani Magdalena Szczurek.

Prowadzone w świetlicy zajęcia dają dzieciom możliwość czynnego wypoczynku i rozwijania swoich zainteresowań. Uczniowie odrabiają zadania domowe, wyrównują braki korzystając z pomocy koleżeńskiej. Wyrabiają w sobie poczucie odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia, poszanowania własności osobistej oraz mienia szkolnego. Dzieci mają również okazję do wspólnej zabawy z rówieśnikami, nawiązania nowych znajomości i przyjaźni.