20.10.2017

PIŁKARZE NA MEDAL

Dobiegła do końca rywalizacja w Halowej Piłce nożnej chłopców i dziewcząt Szkoły Podstawowe. Na szczeblu gminnym uczniowie naszej szkoły wywalczyli złoty medal w kategorii dziewcząt i brązowy wśród chłopców. Nasze piłkarki również podczas zawodów Między-gminnych zagrały bardzo dobrze zajmując ostatecznie II miejsce. Gratulujemy!17.10.2017

SPOTKANIA Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

16 i 17 października w szkole w Rożnowie odbyły się spotkania z sędzią Anną Marią Wesołowską. Spotkania odbyły się w czterech grupach. W pierwszej uczestniczyli nauczyciele, w drugiej rodzice, w trzeciej uczniowie klas 0 - 6 szkół podstawowych, a w czwartej uczniowie 7 klasy szkół podstawowych i klasy gimnazjalne.
Anna Maria Wesołowska uświadamiała młodych ludzi, gdzie istnieją granice między głupstwem a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Pani Sędzia upatruje przyczyny tego stanu w zacierających się młodzieży granicach między tym, co jest dobre, a co złe. Wśród omówionych zagadnień znalazły się m.in.: wyśmiewanie, kopanie, bicie, niszczenie mienia, rozbój.
Omawiając przepisy karne pani sędzia powoływała się na konkretne przykłady zaczerpnięte z sali sądowej i przedstawiała konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Młodzież na pewno zapamięta historię „chłopca z różą”, której bohaterem był uczeń wymuszający od młodszego kolegi pieniądze. Wielu uczniów nie zdawało sobie sprawy z tego, że takie z pozoru „błahe” uczynki mogą mieć bardzo poważne konsekwencje karne.
Podczas wizyty pani Anna Maria Wesołowska zachęcała młodzież do aktywnego włączania się w edukację prawną poprzez tworzenie w szkołach tzw.”kącika prawnego”. Powinny się w nich znaleźć podstawowe informacje prawne, które odnoszą się do życia młodych ludzi i ich rodzin.
Uczniowie mogli dowiedzieć się również wiele o pracy sędziego, pracy w sądzie, a także o wymaganiach tego zawodu i ścieżce edukacyjnej. Mieli okazję przymierzyć togę sędziowską i wziąć do ręki łańcuch, istniała możliwość zadawania pytań, otrzymania autografu oraz zrobienia z gościem zdjęcia.
Spotkanie z sędzią A. M. Wesołowską, która dla wielu osób jest autorytetem, to była bardzo ciekawa i interesująca lekcja, skłoni nie jedną osobę do przemyślenia swojego zachowania i do jego zmiany na lepsze, a także otworzy oczy na problemy kogoś w najbliższym otoczeniu.13.10.2017

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ POŁĄCZONE Z AKADEMIĄ Z OKAZJI DNIA NAUCZYCIELA

Dnia 13 października odbyło się ślubowanie klasy pierwszej połączone z akademią z okazji Dnia Nauczyciela. Cała akademia została przygotowana przez Panią Ewę Górowską wychowawczynię pierwszoklasistów. Bohaterami tego wydarzenia było 10 uczniów klasy pierwszej: Wojciech Górowski, Zofia Hornik, Jakub Jurkowski, Małgorzata Krzyżak, Paweł Lelito, Piotr Małek, Lena Mordarska, Zuzanna Rembiasz, FiliP Sadłoń i Marcin Zalewski. Na ten szczególny dzień dzieci czekały od początku roku szkolnego. W odświętnych strojach nasi przedstawili piękny program artystyczny, podczas którego recytowali wiersze, śpiewali piosenki i tańczyli. W ten sposób mogli pokazać swoje umiejętności. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie. Wiele emocji wzbudził akt pasowania, a ceremonii tej dokonał Dyrektor Ryszard Baziak. Kolejnym punktem była akademia z okazji Dnia Nauczyciela. Uczennice II klasy gimnazjalnej przedstawiły humorystyczną scenkę z życia szkoły. Następnie Panu Dyrektorowi, całemu gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły dedykowane zostały piosenki i tańce w wykonaniu uczniów klas IV i VI. Akademia zakończyła się głośnym "Sto lat".14.10.2017

Konkurs na plakat "MOJA WIZJA BIBLIOTEKI XXI WIEKU"


Organizator: Biblioteka Szkoły Podstawowej w Jelnej

Cele konkursu:
• Rozbudzanie fantazji i wyobraźni twórczej młodego czytelnika.
• Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi.
• Kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej.

Uczestnicy:
• uczniowie szkoły podstawowej kl. I - VII oraz gimnazjum kl. II - III.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie klas I - III Sp, IV – VII SP, II - III Gim.
2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie A4 – klasy I-III SP, A3 pozostali uczniowie z wykorzystaniem dowolnych technik graficznych i malarskich związane tematycznie z hasłem konkursu.
3. Prace powinny zawierać na odwrocie następujące dane:
• imię i nazwisko autora,
• klasa,
• temat pracy.
4. Terminy konkursowe:
• Konkurs trwa od 10 października do 24 października.
• Ostateczny termin składania prac mija 17 października.
• Uroczyste podsumowanie konkursu, otwarcie wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 24 października 2017 r.

14.10.2017

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Panu Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.29.09.2017

DZIEŃ ŁASUCHA

W piątek 29 września 2017 po raz kolejny odbył się Szkolny Dzień Łasucha!!! Słodkie smakołyki i zdrowe owocowe przekąski i soki można było kupować i degustować nawet za 50 groszy. Klub Wolontariatu w ramach projektu „Na dobry poczatek” gromadził fundusze na realizację kolejnych zadań wymagajacych nakładów finansowych.25.09.2017

WARSZTATY DLA WOLONTARIUSZY

W dniu 25 września 2017 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez koordynatora Stowarzyszenia Sursum Corda dla wolontariuszy uczestniczących w projekcie „Na dobry początek” z klas VI – VII. Warsztaty prowadziła zastępca Prezesa Stowarzyszenia Sursum Corda Pani Halina Rams. Zajęcia miały na celu przygotowanie wolontariuszy do prowadzenia zabaw i animacji z dziećmi. W tym dniu uczyły się malowania twarzy, wykonywania orgiami i ozdób z użyciem balonów, zabaw z chustą animacyjną i bańkami mydlanymi.
26 września odbyła się kontynuacja warsztatów oraz lekcje wychowawcze zachęcające młodzież klas gimnazjalnych do aktywności wolontaryjnej. Tematyka zajęć była poświęcona aspektom prawnym wolontariatu w obydwu grupach, a zajęcia prowadziła specjalista ds. projektów Pani Renata Czerwińska.18.09.2017

KONKURS NA NAZWĘ I MOTTO SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU W JELNEJ

W ramach projektu „Na dobry początek” zaplanowaliśmy w naszej szkole konkurs na nazwę i motto Szkolnego Klubu Wolontariatu i zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Dotychczasowa nazwa Szkolny Klub Wolontariusza będzie zmieniona na nazwę Szkolny Klub Wolontariatu, ponieważ pod taką nazwą działają pozostałe Kluby pod patronatem Stowarzyszenia Sursum Corda. Do 25 września 2017 r. wszyscy chętni uczniowie mogą składać swoje propozycje. Myślą przewodnią dla uczestników konkursu jest idea pracy wolontariusza – bezinteresowna pomoc wszystkim, którzy są w potrzebie. Ciekawe propozycje przedstawiające w różnorodny sposób sens niesienia pomocy będą nagrodzone.
Więcej informacji oraz Regulamin konkursu w zakładce "Wolontariat".

18.09.2017

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE WOLONTARIUSZY

W dniu 18.09.2017 r. w Wiejskim Domu Kultury w Jelnej odbyło się spotkanie organizacyjne wolontariuszy uczestniczących w projekcie „Na dobry początek”. Wolontariuszom przypomniano regulamin i zasady pracy w Klubie Wolontariatu. Koordynatorzy przedstawili też plan pracy do zakończenia projektu czyli do grudnia 2017 roku i wspólnie z wolontariuszami ustalili harmonogram planowanych działań.09.09.2017

MAMY STOŁÓWKĘ!

Od września możemy korzystać z długo wyczekiwanej stołówki. Już pierwsze dni korzystania z nowego obiektu pokazały, że decyzja o uruchomieniu kuchni przegotowującej posiłki na miejscu, była strzałem w dziesiątkę. Jedzenie jest wyśmienite, a warunki spożywania posiłku komfortowe. Wkrótce na naszej stronie uruchomimy zakładkę, w której zamieścimy przydatne informacje dla chcących korzystać z obiadów na terenie szkoły. Kuchnia powstała znacznym wysiłkiem finansowym. Łączny koszt jej przebudowy i wyposażenia wyniósł ok. 300 tys. zł. Powstał obiekt nowoczesny, który zapewnia ciepły posiłek uczniom wszystkich szkół w naszej Gminie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia kuchni, Panu Wójtowi, Radzie Gminy, pracownikom Urzędu Gminy, w szczególności kierownikowi referatu inwestycji, p. W. Błażusiakowi. Osobne podziękowania kierujemy do sołtysa wsi, p. Ryszarda Małka za wsparcie naszych starań.
Więcej informacji w zakładce "Rodzice/Uczniowie/Stołówka".

08.09.2017

PROJEKT SPInKA

Od 4.09.2017 roku rozpoczął się w naszej szkole projekt „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce”. Zajęcia odbywać się będą dla uczniów klas III gimnazjum trzy razy w tygodniu: 1h- zajęcia warsztatowe; 2h – poradnictwo indywidualne.
Więcej informacji oraz harmonogram Szkolnego Punktu Informacji i Kariery w zakładce "Projekty".

04.09.2017

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018 tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą w Parafialnym Kościele w Siennej. Nastepnie pan dyrektor Ryszard Baziak powitał wszystkich przybyłych do szkoły uczniów, nauczycieli i rodziców. Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.