26.06.2020

COVID-OWE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Nadszedł oczekiwany przez całą społeczność uczniowską dzień zakończenia roku szkolnego 2019/2020. Szczególnego roku szkolnego, ponieważ w okresie od 12 marca do 26 czerwca musieliśmy się wszyscy zmierzyć z zagrożeniem spowodowanym pandemią, zawieszeniem zajęć oraz zdalnym nauczaniem.
W tym roku szkolnym również uroczystość zakończenia roku przybrała szczególny wymiar. Wszystkie klasy żegnały się z wychowawcami w różnych godzinach z zachowaniem rygoru sanitarnego, w maseczkach i rękawiczkach, w odpowiednim dystansie, bez uścisków dłoni.

Warto podkreślić, że mury naszej szkoły opuszczają uczniowie klasy ósmej. Ich pożegnanie z udziałem Dyrektora i Wychowawczyni odbyło się w hali sportowej. Nie było im łatwo, objęła ich reforma edukacji i związane z nią ogromne wyzwania. Rozpoczynali sześcioklasową szkołę podstawową, a w trakcie nauki okazało się, że ich edukacja w murach tej szkoły będzie trwała osiem lat. Termin ich egzaminu wyznaczono na 21, 22, 23 kwietnia, a odbył się 16, 17 i 18 czerwca. Trudności do przezwyciężenia było wiele, ale przeszkody uczą pokory i sprawiają, że ludzie stają się mocniejsi.
Życzymy wszystkim sił i wiary w lepsze jutro, dużo zdrowia i udanych wakacji. (tekst: B. Białoń)19.06.2020

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU „SZLACHETNE SERCA” SERDECZNIE DZIĘKUJE

W dniu 21.05.2020 r. na rzecz Stowarzyszenia Sursum Corda zostały przekazane plastikowe zakrętki, które uczniowie, rodzice oraz nauczyciele zbierali przez cały rok szkolny. Przekazanie nakrętek było podsumowaniem oraz zakończeniem akcji „Odkręć się na Dobro”. Dzięki zebranym nakrętkom wolontariusze Stowarzyszenia będą spełniać marzenia swoich podopiecznych, chorych i niepełnosprawnych dzieci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały i brały czynny udział w akcji. (tekst: E. Plata)

10.06.2020

INFROMACJA DLA OŚMIOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

W związku z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w okresie przeprowadzania egzaminu w dniach 16-18.06.2020 r. będą obowiązywały specjalne zasady organizacyjne. Czytaj: >>> Organizacja egzaminu ośmioklasisty >>>

29.05.2020

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH KLAS

Zgodnie z zapowiedzią od 01.06. 2020 r. uruchamiamy konsultacje dla uczniów wszystkich klas. Obejmą one możliwość spotkania z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem i bibliotekarzem. Zajęcia w tej formie są dobrowolne.

Uczniowie mogą w nich wziąć udział, jeśli:

• chcą się ubiegać o wyższą, niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna, o ile spełniają warunki określone w § 54 Statutu,
• uzgodnili z nauczycielem konieczność sprawdzenia wiedzy i umiejętności w innej, niż zdalna, formie,
• potrzebują wyjaśnienia trudniejszych treści nauczania,
• mają do zwrócenia książki lub podręczniki do biblioteki szkolnej,
• mają potrzebę omówienia swoich problemów z wychowawcą lub pedagogiem.

Harmonogram określa tygodniowy plan konsultacji:

>>> PLAN KONSULTACJI >>>

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego w czasie zajęć określa Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora z dnia 18 maja 2020 r.:

>>> ZASADY BEZPIECZEŃSTWA>>>

24.05.2020

NOWY KALENDARZ REKRUTACJI - INFROMACJA DLA UCZNIÓW KASY VIII I ICH RODZICÓW

W związku ze zmianą terminu egzaminu ośmioklasisty przesunięte zostają terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Rozpoczyna się ona 15 czerwca 2020 r. od złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły, a kończy 19 sierpnia 2020 r. podaniem do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Podstawowe terminy zawiera tabela.

>>> TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH I SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 >>>

Szczegółowy harmonogram podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej: >>> Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 >>>

24.05.2020

WARUNKI PRZEPROWADZENIA EGZAMINU OŚMIOKLASISTY W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID-19 INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W dniach 16-18 czerwca odbędzie się egzamin ośmioklasisty. W tym roku warunki i sposób jego przeprowadzania zostały uzupełnione o rozwiązania dotyczące zapewnia bezpieczeństwa epidemicznego. Najważniejsze zasady, z którymi koniecznie trzeba się zapoznać podane są poniżej:

>>> Informacja o szczególnych warunkach przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty w 2020 r. w związku z zagrożeniem CVID-19 >>>

Szczegółowe procedury przeprowadzania egzaminu zawiera Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020, opracowana przez Centralna Komisję Egzaminacyjną: >>> http://www.oke.krakow.pl/inf/ >>>

15.05.2020

ODWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Rodzice

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom części z Państwa, zgodnie możliwościami jakie daje zmiana Rozporządzenia MEN dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przywracamy zajęcia w ograniczonym zakresie. Będą organizowane:
1) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, objętych kształceniem specjalnym, których rodzie wyrazili zgodę na zajęcia na terenie szkoły - od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.;
2) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze i dydaktyczne - dla uczniów w klasach I-III, których rodzice podjęli decyzję o posłaniu dzieci do oddziału przedszkolnego lub szkoły – od dnia 25 maja 2020 r.;
3) zajęcia opiekuńczo - wychowawcze - dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, których rodzice podjęli decyzję o posłaniu dzieci do oddziału przedszkolnego lub szkoły – od dnia 25 maja 2020 r.;
4) konsultacje z nauczycielami dla uczniów klasy VIII, szczególnie zajęć objętych egzaminem - od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.;
5) konsultacje z nauczycielami dla wszystkich uczniów - od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r.
Szczegółowe zasady organizacji zajęć, w tym warunki zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zawiera Zarządzenie Dyrektora nr 8/2020 z 18 maja 2020 r.
Rodzaj zajęć organizowanych dla poszczególnych klas zależy od liczby uczestników zdeklarowanych przez rodziców. Rozkład określa tygodniowy plan.

>>> Plan zajęć >>>

Dyrektor Szkoły: Ryszard Baziak

13.05.2020

ZMIANA DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH

W związku ze zmianą terminu egzaminu ośmioklasisty ulega modyfikacji kalendarz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:
1) 16 czerwca 2020 (wtorek) – egzamin z języka polskiego;
2) 17 czerwca 2020 (środa) – egzamin z matematyki;
3) 18 czerwca 2020 (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego.
Pozostałe dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przyjęte w kalendarzu roku szkolnego 2019/20, nie ulegają zmianie.
Zmiany wprowadza Zarządzenie dyrektora nr 7/2020 z dnia 14 maja 2020 r.

>>> Zarządzenie dyrektora >>>

04.05.2020

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

Szanowni Rodzice

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych w Szkole podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Jelnej, po uzgodnieniu z organem prowadzącym, zostają czasowo zawieszone na okres od 6 maja 2020 do 24 maja 2020.

>>> Zarządzenie dyrektora >>>

Decyzja została podjęta przy uwzględnieniu opinii rodziców. Wszyscy wyrazili wolę nieposyłania dzieci na zajęcia w szkole. Jednocześnie informuję, iż w czasie zawieszenia zajęć zadania przedszkola będą realizowane, jak do tej pory, z wykorzystaniem zdalnego nauczania. W przypadku zmiany decyzji, zostaniecie Państwo o tym poinformowani przez wychowawców. Osobny komunikat zostanie umieszczony na stronie internetowej.

Dyrektor Szkoły: Ryszard Baziak

01.05.2020

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

Konstytucja 3 maja – uchwalona 3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.

Autorami Konstytucji 3 maja byli Król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Nie obeszło się bez przeszkód podczas obrad w trakcie których uchwalono Konstytucję. W czasie obrad Sejmu Czteroletniego wielu posłów pracujących na zlecenie państw ościennych (Rosji, Prus czy Austrii), sprzeciwiało się powołaniu ustawy zasadniczej. Okazja nadarzyła się 3 maja 1791 roku, wówczas wielu przeciwników konstytucji nie powróciło jeszcze z wielkanocnego urlopu. Po siedmiogodzinnych obradach Sejm zatwierdził konstytucję, a król Stanisław August Poniatowski ją podpisał. Twórcy Konstytucji 3 maja określili ją jako „ostatnią wolę i testament gasnącej Ojczyzny”.10.04.2020

WOLONTARIAT - SURSUM CORDA(łac. „w górę serca")

Mamy nadzieje, że w tym trudnym czasie czujecie się dobrze - Wy, wasze rodziny, przyjaciele i bliscy.
Obecnie większość pracuje zdalnie pozostając w swoich domach. Nasi wolontariusze również musieli zaprzestać swoją pracę charytatywną, jednak została uruchomiona telefoniczna lina wsparcia.
Gdybyście potrzebowali pomocy, rozmowy czy wsparcia to zawsze możecie zadzwonić. W grupie siła!!!
Jest również możliwość konsultacji z naszym szkolnym pedagogiem - Panią Elą - Elżbieta Plata Cisowska - w razie potrzeby, prosimy o kontakt drogą mailową - ela100@op.pl. Jest też możliwość rozmowy telefonicznej, pani drogą mailową udostępni numer telefonu.

09.04.2020

WIELKANOC'2020

Niech blask Świąt Wielkanocnych rozprasza cienie codziennych trosk i trudów, a wniesie radość, pokój i nadzieję.
Zdrowych i spokojnych ŚWIĄT, nadziei na przyszłość i wzajemnego wsparcia życzymy Dyrekcji, Nauczycielom, Pracownikom szkoły, Rodzicom i Uczniom.

26.03.2020

PORADNIK DLA RODZICÓW

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało Poradnik kształcenia na odległość. Zachęcamy do zapoznania się z jego częścią dotycząca rodziców:
>>> Kształcenie na odległość. Poradnik MEN dla rodziców >>>

25.03.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW - zdalne nauczane


Szanowni Rodzice,

Przerwa w organizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach, spowodowana zagrożeniem COVID-19, została wydłużona do 10 kwietnia 2020 r. Nauczanie nadal będzie się odbywało z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych. Od 16 marca rozpoczęliśmy testowanie różnych form nauczania na odległość. Zebrane doświadczenia wykorzystamy w kolejnych tygodniach. 20 marca bieżącego roku Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie regulujące podstawy organizacji zdalnego nauczania. Najważniejszą zmianą jest formalny obowiązek realizacji podstawy programowej oraz konieczność oceniania wiedzy i umiejętności uczniów. Szczegółowe rozwiązania wewnątrzszkolne określa wydane przeze mnie zarządzenie:

>>> Regulamin organizacji nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość >>>

Precyzuje ono m.in. :

a) sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami,
b) możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów elektronicznych,
c) formę przekazywania treści utrwalających wiedzę,
d) ilość przekazywanego materiału w danym dniu,
e) metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy i umiejętności,
f) formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach,
g) tryb konsultacji ucznia i rodzica z nauczycielem.

Zawieszenie zajęć to nie czas wolny od nauki. Szkoła pracuje, uczniowie mają szkolne obowiązki, uczą się i będą oceniani. W związku z tym prosimy Was o stały nadzór nad wykonywaniem szkolnych obowiązków przez dzieci, zwłaszcza dopilnowanie, aby dzieci odbierały informacje od nauczycieli i wykonywały zlecone zadania.

Szanowni rodzice, wspólnie uczymy się funkcjonowania w trudnej rzeczywistości. Współdziałanie w tych warunkach ma szczególne znaczenie.

Dyrektor Szkoły: Ryszard Baziak

16.03.2020

INFORMACJA DLA RODZICÓW - zdalne nauczane


Szanowni Rodzice,

zawieszenie zajęć nie oznacza braku obowiązków szkolnych dla uczniów, czy odstąpienia od realizacji podstawy programowej. Istnieje możliwość zastąpienia lekcji inną formą realizacji programu nauczania. Od 16 marca nauczyciele zaproponują zdalne nauczanie (przez internet). Wykorzystają do tego celu, do wyboru:

1) e-podręczniki i multibooki;
2) materiały dostępne na portalach edukacyjnych, ćwiczenia interaktywne, filmy, własne materiały ćwiczeniowe, z których korzystają przygotowując się do zajęć;
3) wirtualne lekcje, przygotowane przez nauczyciela i udostępnione uczniom;
4) drukowane podręczniki i materiały ćwiczeniowe, które uczniowie mają w domu;
5) materiały i testy powtórzeniowe.

Organizacja pracy zdalnej - zasady:

1. Kanałem komunikacji jest dziennik elektroniczny, ewentualnie poczta elektroniczna. Nauczyciele umieszczają informację dla ucznia i rodzica w danym dniu do godz. 11:00, wykorzystując funkcjonalność „Wiadomości” w dzienniku.
2. Rodzice powinni odczytać wiadomość – potwierdzeniem tego faktu będzie jej otwarcie na koncie rodzica. 3. Nauczyciele mają prawo weryfikacji wykonania poleceń przez ucznia, np. zlecając wykonanie testów, ćwiczeń sprawdzających, dłuższych prac pisemnych.
4. W przypadku klasy VIII zdalne nauczanie będzie ograniczone głównie do przedmiotów egzaminacyjnych: języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Będzie obejmowało przed wszystkim materiał powtórzeniowy, testy i ćwiczenia pod kątem egzaminu.
5. W przypadku przedmiotów artystycznych i techniki możliwe jest zlecenie wykonania pracy.

Szanowni rodzice, w tym szczególnym czasie potrzebna jest jeszcze silniejsza wasza współpraca ze szkołą.

Dyrektor Szkoły: Ryszard Baziak

10.03.2020

KOMUNIKAT


>> Komunikat MEN

W związku z decyzją rządu o zamknięciu szkół w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa, informuję, że:

1) w dniach 12-13 marca 2020 r. zawieszone są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze; szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki,

2) w dniach 16-25 marca 2020 r. szkoła będzie zamknięta - nie będzie zajęć dydaktyczno - wychowawczych ani opiekuńczych.

Dyrektor Szkoły: Ryszard Baziak

06.03.2020

KOMUNIKAT - zagrożenie koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem rodzice powinni:
1) zapoznać się z komunikatami i materiałami informacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej >> Głównego Inspektora Sanitarnego:
>> Powiatowego Inspektora Sanitarnego
2) uczulić dzieci na konieczność zachowania higieny, a szczególnie dokładnego mycia rąk oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
3) zrezygnować z posyłania do szkoły przeziębionych i chorych dzieci;
4) w razie wystąpienia objawów zakażenia (wysoka gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem), zwłaszcza w przypadku wcześniejszego kontaktu z osobą chorą lub powracającą z rejonów objętych wystąpieniem koronawirusa niezwłocznie skontaktować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Kontakt SANEPiD Nowy Sącz:
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu
ul. Stefana Czarnieckiego 19
33-300 Nowy Sącz
tel. (+48) 18 443 54 64
Dyżur przy służbowym telefonie komórkowym poza godzinami urzędowania Stacji – 692 238 655.

09.03.2020

OFICJALNA LISTA MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z FIZYKI

W dniu 09.03.2020. ukazała się oficjalna lista laureatów i finalistów Małopolskiego Konkursu z Fizyki.
Naszą szkołę na etapie wojewódzkim reprezentował Oskar Górowski.
Zabrakło tylko kilku punktów, aby Oskar został laureatem. Jesteśmy z niego bardzo dumni oraz serdecznie gratulujemy wysokiego wyniku, a także otrzymania tytułu finalisty. GRATULACJE!!!! (tekst: E. Plata)

06.03.2020

„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – gminny konkurs pożarniczy

W dniu 06.03.2020. w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem im. kard. Stefana Wyszyńskiego odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt.: „Młodzież zapobiega pożarom”.
Konkurs został podzielony na trzy kategorie wiekowe:
- I – kl. I – VI
- II – kl. VII – VIII
- III – szkoły ponadpodstawowe.
Naszą szkołę w I kategorii wiekowej reprezentowały uczennice klasy V: Martyna Zalewska oraz Zuzanna Mółka.
Głównymi celami turnieju jest: popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek wystąpienia pożaru oraz praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, a także poznawanie tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
Udział w turnieju na pewno przyczynił się do pogłębienia znajomości zasad oraz przepisów przeciwpożarowych. Uczennicom dziękujemy za udział w konkursie. (tekst: E. Plata)03.03.2020

Z WIZYTĄ W BIBLIOTECE

Dzieciaki z oddziału przedszkolnego odwiedziły szkolną bibliotekę. Dowiedziały się co należy zrobić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz jak należy się w niej zachowywać. Zobaczyły także jak wygląda karta czytelnika i poznały zasady wypożyczania książek. W trakcie pobytu w bibliotece Pani Bibliotekarka czytała dzieciom fragmenty popularnych bajek, a następnie przedszkolaki rozwiązywały zagadki związane z postaciami z bajek. Spotkanie odbyło się w miłej i spokojnej atmosferze. Do sali dzieciaki wróciły bogatsze o nowe czytelnicze doświadczenia. (tekst: B. Filip)

02.03.2020

AKCJA PROFILAKTYCZNO - EDUKACYJNA „DZIEL SIĘ UŚMIECHEM”

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła dołączyła do akcji profilaktyczno - edukacyjnej „Dziel się Uśmiechem” współorganizowanej przez Polski Czerwony Krzyż we współpracy z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Stomatologii Dziecięcej. Celem projektu jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. W ramach tego projektu przygotowane i przeprowadzone zostały zajęcia, których celem było przekazanie wiedzy na temat zębów i ich funkcji, higieny jamy ustnej, zasad mycia zębów, zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o zęby od najmłodszych lat i regularnego przestrzegania zasad czterech kroków dbania o zęby. W tym roku programem objęto 65 uczniów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym nauczycielom. (tekst: K. Anklewicz)02.03.2020

KONKURS KLASA NA MEDAL ROZSTRZYGNIĘTY!

Celem konkursu było promowanie wśród uczniów klas IV - VIII kulturalnego zachowania, właściwych postaw społecznych wobec innych osób, podniesienie motywacji do nauki, integracja społeczności szkolnej jak również podniesienie frekwencji i czytelnictwa. Komisja Konkursowa w składzie: nauczyciel języka polskiego - pani Irena Jewulska, nauczyciel biblioteki - pani Jolanta Baziak, przewodniczący samorządów klasowych, skrupulatnie podliczyła punkty zgodnie z regulaminem. Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa IV - 4,41, najwięcej punktów za frekwencję otrzymała klasa V -90 pkt., za konkursy - klasa VIII - 110 pkt., za zachowanie - klasa IV - 102,2pkt., za czytelnictwo- klasa V- 15 pkt. W sumie klasa IV otrzymała za wszystkie kategorie konkursowe - 307,4pkt., klasa V-295,6 pkt., klasa VI - 285,51pkt., klasa VII - 254,8, klasa VIII-337pkt. Przypomnijmy, że warunkiem otrzymania statuetki i tytułu Klasa na medal było przeczytanie w ciągu półrocza co najmniej 10 książek na ucznia. Ten warunek spełniła każda klasa. Na pochwałę zasługuje fakt, że uczniowie coraz częściej odwiedzają bibliotekę. Organizator zasięgał także opinii wychowawców i nauczycieli uczących poszczególne klasy odnośnie zachowania. Jeżeli klasa budziła zastrzeżenia dotyczące zachowania, nie mogła być zwycięzcą w konkursie. Ostatecznie tytuł, statuetka Klasa na medal oraz nagroda niespodzianka zostały przyznane klasie IV. Uroczyste posumowanie konkursu i wręczenie nagrody odbyło się na zabawie karnawałowej. Gratulujemy zwycięstwa klasie IV i zapraszamy do rywalizacji w II półroczu. (tekst: I. Jewulska)

28.02.2020

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to święto tych, którzy przeciwstawiali się próbom narzucenia siłą nowego ustroju politycznego w Polsce, nie zgadzali się, by Polską rządziła komunistyczna władza podporządkowana ZSRR. Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą cenę.
Oddając hołd Żołnierzom Wyklętym przedstawiciele Szkolnego Klubu Młodych Patriotów złożyli kwiaty i zapalili znicz pod Tablicą Pamięci Członków Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej przy kościele w Siennej. (tekst: D. Marczyk)

26.02.2020

„Jak dobrze znasz mój język?” - DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

„Jak dobrze znasz mój język?” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne obchody Dnia Języków Obcych. Rywalizując w czteroosobowych zespołach uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w językowych zmaganiach walcząc o tytuł zwycięskiej klasy. W czasie, gdy uczniowie rozwiązywali zadania z języka angielskiego i niemieckiego, publiczność została zaproszona na lekcję kulturową dotyczącą Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Niemiec, podczas której zaprezentowane zostały najważniejsze informacje o krajach, których języków uczą się uczniowie w naszej szkole. W konkursie klasowym pierwsze miejsce zajęła reprezentacja klasy IV, na miejscu drugim uplasowała się klasa VII, a miejsce trzecie zajęła klasa V. Po zakończonym konkursie językowym Pan Dyrektor dokonał podsumowania konkursu językowego „Szkolny Lingwista” oraz wręczył nagrody i dyplomy. (tekst: A. Lach)21.02.2020

ETAP WOJEWÓDZKI MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z FIZYKI

W dniu 21.02.2020 r. w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kampus UJ) przy ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 11 odbył się ostatni etap Małopolskiego Konkursu z Fizyki. Na etapie wojewódzkim nasza szkołę reprezentował Oskar Górowski. Teraz czekamy i trzymamy kciuki, aby nasz uczeń uzyskał jak najwyższe wyniki. Jednak patrząc na minę Oskara po zakończeniu konkursu jesteśmy pełni optymizmu i myślimy, że właśnie takie będą. GRATULUJEMY!!! (tekst: E. Plata)

14.02.2020

HAWAJSKA ZABAWA KARNAWAŁOWA

Dnia 19 lutego 2020 r. odbyła się zabawa noworoczna dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. J. Popiełuszki w Jelnej. Zabawa została zorganizowana przez Samorząd Uczniowski przy współudziale Rady Rodziców.
Brakowało zimowej aury za oknem, ale to nas nie zniechęciło do wspólnej zabawy, a frekwencja była naprawdę wysoka. W naszej zabawie uczestniczyły również młodsze dzieci, które przybyły z Rodzicami.
Zabawa została podzielona na dwie grupy wiekowe: kl. 0 – V oraz kl. VI – VIII.
Uczniowie młodszych klas wprowadzili Nas w świat magii. Rodzice postarali się o przepiękne stroje dla swoich pociech. Dzieci były przebrane za bajkowe postacie, zwierzątka. Nie zabrakło oczywiście żołnierzy, policjantów i strażaków.
Czas upływał dzieciom na wesołej zabawie prowadzonej przez Panie animatorki, które wprowadzały Nas w hawajski klimat. Głównym okrzykiem było „Aloha”.
Starsi uczniowie postanowili bawić się w mniejszym gronie, ale nawet to nie przeszkodziło im w super wyśmienitej zabawie.
Imprezy odbywały się w przyjemnej, wesołej atmosferze, którą dopełniała głośna, wystrzałowa muzyka. A rodzice dbali, aby dzieci miały czas na odpoczynek oraz naładowanie baterii, przygotowując pyszne jedzonko.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tak szalonej i jakże fantastycznej zabawy. (tekst: M. Szczurek)14.02.2020

WYJAZD KLASY 7 DO TEATRU

W piątek 14 lutego uczniowie klasy VII, pod opieką pani Ireny Jewulskiej pojechali do Miejskiego Ośrodku Kultury w Nowym Sączu na spektakl teatralny „Zemsta”, będący adaptacją komedii Aleksandra Fredry pod tym samym tytułem. Sztukę wyreżyserowała Anna Kasprzyk, muzykę skomponowała Ewa Kornecka, a piękną scenografię przygotowali Piotr Plesner i Anna Kasprzyk. W role bohaterów komedii znakomicie wcielili się aktorzy teatru Cracovia i świetnie odegrali swoje role. Uczniowie mogli podziwiać profesjonalną grę aktorską; szczególnie podobał się Grzegorz Juras, dowcipnie odgrywający rolę Papkina, wysoko ocenieni zostali odtwórcy głównych ról Edward Wnuk (Cześnik) i Zbigniew Samogranicki (Rejent). Inscenizacja teatralna była również okazją do zobaczenia kostiumów z epoki, a także podziwiania rekwizytów. Przedstawienie uwydatniło narodowe wady Polaków: pieniactwo, zawziętość i wzajemną nienawiść, ale dzięki wspaniale, lekko i z wdziękiem zagranym rolom patrzyliśmy na postawy bohaterów z przymrużeniem oka. Śmiech przesłonił ich niegodne postępowanie.
Dziś widzimy, że tamten świat z żupanami, kontuszami, perukami, karabelą, gwintówką, hajdukami, szafarzami, polewką odszedł. Oby także już nigdy nie wróciły waśnie i kłótnie między sąsiadami…
Spektakl wszystkim bardzo się podobał, mimo, że trwał 120 minut – czas upłynął bardzo szybko. Lekcja języka polskiego w teatralnym wydaniu na pewno ułatwi uczniom lepsze zrozumienie i pracę z lekturą obowiązkową na lekcji. (tekst: I. Jewulska)

14.02.2020

NAUCZYCIEL NASZEJ SZKOŁY WYRÓŻNIONY

MZPN docenił trenera UKS 3 Staszkówka Jelna Wojciecha Mroza - na co dzień nauczyciela Sp w Jelnej.
Podczas uroczystej Gali w Sali Obrad Urzędu Miasta w Krakowie w dniu 10.02.2020r. nastąpiło rozstrzygnięcie XXV Plebiscytu na Najlepszego Piłkarza i Trenera Małopolski 2019r. Wojciech Mróz otrzymał tytuł "Trener wychowawca młodzieży". Gratulujemy. Tego samego dnia w hotelu Orbis w Nowym Sączu odbyło się podsumowanie plebiscytu na "Najlepszego Sportowca Sądecczyzny 2019r.". Tytuł "Drużyny Roku" otrzymał zespół UKS 3 Staszkówka Jelna.13.02.2020

WALENTYNKOWY KIERMASZ CHARYTATYWNY - „Pomagając innym, pomagasz i sobie”

W dniach 13-14 luty na głównym holu Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. J. Popiełuszki odbył się Walentynowy kiermasz charytatywny „Serce dla koleżanki”.
Nazwa „Walentynki” pochodzi od imienia św. Walentego.
Tego dnia wysyłamy sobie wyznania miłosne oraz obdarowujemy się drobnymi prezentami. W tym roku SKW „Szlachetne Serca” postanowił obdarować skromnym prezentem absolwentkę naszej szkoły organizując kiermasz. Całości towarzyszył oczywiście nieodzowny czerwony kolor. Na stoisku zaroiło się od smakowitych domowych wypieków: placków, muffinek, wesołych serc, pierników, rogalików, ciasteczek, babeczek oraz walentynkowych upominków.
Wolontariusze SKW „Szlachetne Serca” doskonale radzili sobie w roli sprzedawców – zachęcali do kupna, starali się sprawnie obsługiwać zainteresowanych. Pokazali, że potrafią być przedsiębiorczy, znają zasady współpracy, starają się jak najlepiej realizować wyznaczone sobie cele.
No właśnie, cele… zbieraliśmy pieniążki, które będą przeznaczone na cel charytatywny. Największym, ale jakże miłym zaskoczeniem było to, że już pierwszego dnia sprzedaliśmy wszystko!!!!! Dlatego następnego dnia kiermasz był troszkę skromniejszy….
Kolejny raz potwierdzacie swoje wspaniałe szczere, ogromne serce otwarte na pomoc drugiemu.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM, UCZNIOM ORAZ PRACOWNIKOM ADMINISTRACJI ZA POMOC W ORGANIZACJI ORAZ „OPRÓŻNIENIU” KIERMASZU.
TAK JAK ZAWSZE – NIE ZAWIEDLIŚCIE!!! DZIĘKUJEMY!!! (tekst: M. Szczurek)21.01.2020

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

21 stycznia w naszej szkole zorganizowana została uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka, na którą licznie przybyli zaproszeni goście. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I – III przedstawiły krótki program artystyczny. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, zaprezentowały śmieszne skecze oraz tańczyły. Rodzice naszych pociech zadbali o słodki poczęstunek. Na koniec tego wyjątkowego dnia dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane upominki. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. (tekst: A. Mróz)21.01.2020

UKS 3 STASZKÓWKA JELNA MISTRZYNIAMI POLSKI U-16 W FUTSALU

Piłkarki nożne z UKS 3 Staszkówka Jelna wywalczyły tytuł mistrzyń kraju w futsalu do lat 16. Podopieczne trenera Wojciecha Mroza wróciły z Głogówka ze złotymi medalami, które wywalczyły zwyciężając w finale 6-1 z SWD Wodzisław Śląski. Ponadto Aleksandra Cygan została wybrana MVP zawodów, a Emilia Smoleń najlepszą bramkarką turnieju.
Skład UKS 3 Staszkówki Jelna: Emilia Smoleń, Aleksandra Cygan, Anita Romuzga, Paulina Piksa, Wiktoria Dudka, Julia Fryczek, Zuzanna Rosiek, Julia Leśniak, Magdalena Wysowska, Martyna Brdej, Paulina Sokulska.
Sztab szkoleniowy: Wojciech Mróz - trener, Krzysztof Bałuszyński - II trener, Ryszard Małek.
Poprzednie wyniki piłkarek z Jelnej:
półfinał: UKS 3 Staszkówka Jelna - AZS UW Warszawa 1:0;
Ćwierćfinał: Pogoń Tczew - UKS 3 Staszkówka Jelna 1:7.
Mecze grupowe:
UKS 3 Staszkówka Jelna - Astoria Szczerców Junior 5-2;
UKS 3 Staszkówka Jelna - Stomilanki Olsztyn 3-0;
UKS 3 Staszkówka Jelna - SWD Wodzisław Śląski 2-0. (tekst: W. Mróz)

29.12.2019

DZIĘKUJEMY ZA ŚWIĄTECZNY KONCERT CHARYTATYWNY

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim licznie zgromadzonym gościom, którzy nie żałowali świątecznego popołudnia i przybyli dziś na koncert charytatywny do Szkoły Podstawowej w Jelnej.
Z całego serca dziękujemy za okazałe serca i datki, które w całości zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Magdaleny.
Szczególne podziękowania należą się pani Urszuli Baziak za zorganizowanie koncertu oraz naszym artystom czyli uczniom szkolnego kółka muzycznego, którego opiekunką jest pani Ula.
Dziękujemy również Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, pani Barbarze Świderskiej, pani Karolinie Mucha i pani Ewelinie Jasińskiej za piernikowe serca rozdawane dla darczyńców.
Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i pomocy przy koncercie.

"Prawdziwą miarą człowieczeństwa nie jest ani inteligencja, ani to, jak wysoką pozycję potrafi człowiek osiągnąć na tym szalonym świecie. Nie. Prawdziwą miarą człowieczeństwa jest to, jak szybko potrafi on reagować na potrzeby innych i jak wiele daje z siebie." Anthony Peake (autor książki „Człowiek, który pamiętał przyszłość. Życie Philipa K. Dicka”). (tekst: B. Białoń)
22.12.2019

"NIECH KOLĘDA SERCA BUDZI: Bogu chwała, pokój ludziom!" - wigilia szkolna

W dniu 20 grudnia na sali gimnastycznej naszej szkoły odbył się koncert kolęd przygotowany przez uczestników kółka muzycznego pod opieką p. Urszuli Baziak.


Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom, pracownikom oraz przyjaciołom szkoły składamy serdeczne życzenia zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji i wielu sukcesów. Niech ten świąteczny nastrój pozostanie w naszych sercach jak najdłużej. Niech wszystkie dni Nowego Roku będą tak piękne i szczęśliwe jak wigilijna wieczerza.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

19.12.2019

„GÓRA GROSZA”

Zakończyliśmy akcję sprzedaży kartek świątecznych i „Górę grosza”. Przypominamy, że mimo zakończenia Tygodnia Wolontariatu trwa akcja zbierania nakrętek i surowców wtórnych. (tekst: E. Plata)19.12.2019

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI – NA DPS W ZBYSZYCACH

W piątek zakończymy zbiórkę żywności na DPS Zbyszyce, w tym roku odbywa się ona pod patronatem i przy współpracy z Fundacją Sądecką jako akcja „Serce sercu”. Akcję tą prowadzimy na terenie szkoły ze względu na brak sklepu w naszej miejscowości. (tekst: E. Plata)19.12.2019

PAMIĘTAMY

Święta Bożego Narodzenia to czas pełen spokoju, ciepła i radości. Jest to także czas, w którym gasną spory i zapominane są wszelkie urazy. Dekorujemy domy oraz groby naszych bliskich, którzy odeszli od nas na zawsze i wspominamy ich przy wigilijnym stole. Uczniowie Szkolnego Klubu Młodych Patriotów pamiętali również o tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny. W ramach współpracy z Paniami Koła Gospodyń Wiejskich, zatroszczyli się o świąteczny wystrój przy Tablicach Pamięci Narodowej w Siennej. (tekst: D. Marczyk)19.12.2019

„PROGRAM EDUKACYJNY – DZIEL SIĘ UŚMIECHEM” - „Zdrowe i zadbane zęby, to podstawa pięknego uśmiechu”

Program „Dziel się Uśmiechem” to program edukacyjny dla dzieci w wieku 6 – 13 lat, w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Powstał on we współpracy PCK i firmy Mars oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej. Uczniowie otrzymali zestawy do pielęgnacji zębów (pasta oraz szczoteczka do zębów) ufundowane przez Zarząd PCK, a wychowawcy zeszyt metodyczny z przykładowymi tematami zajęć, pomocny do realizacji programu. W programie weźmie udział 5 klas. (tekst: K. Słowik-Anklewicz)17.12.2019

WYJAZD DO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM SĄCZU na spektakl „Balladyna”

Dnia 17 grudnia 2019r. uczniowie klasy VIII, pod opieką pani Ireny Jewulskiej i pani Magdaleny Szczurek, byli w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu na spektaklu teatralnym pt. „Balladyna”, który jest adaptacją utworu J. Słowackiego, a wyreżyserowany został przez Annę Kasprzyk. W role bohaterów dramatu znakomicie wcielili się aktorzy Teatru Cracovia i świetnie zagrali swoje role, trzymając widownię w napięciu. Muzyka Ewy Korneckiej doskonale oddała klimat dramatycznych wydarzeń. Spektakl był bardzo widowiskowy, Zachwyciły nas barwne, epokowe kostiumy i świetna charakteryzacja. Momenty ciszy - dźwięczne deklamacje i piosenki dodatkowo urozmaiciły sztukę. Swoje zadanie także znakomicie spełnili oświetleniowcy, lawirując kolorowymi lampami po deskach teatru i zwracając uwagę na ważne elementy przedstawienia. Całość była dopięta na ostatni guzik. Wycieczka do teatru potwierdza, jak wiele wysiłku włożonego w pracę wymaga zawód aktora, który wydaje się tak niepozorny. Dlatego też nasz strój i odpowiednie zachowanie w obiektach kultury powinny wyrażać szacunek dla ciężkiej pracy aktora. Uczniowie klasy VIII byli bardzo zadowoleni z przedstawienia i na pewno wykorzystają zdobytą wiedzę na języku polskim podczas omawiania lektury. (tekst: I. Jewulska)

12.12.2019

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Jelnej zorganizowały w naszej szkole Kiermasz Bożonarodzeniowy.

12.12.2019

STWÓRZMY RAZEM BAJKĘ: nauczyciele, dzieci i rodzice

W październiku nasza szkoła przystąpiła do projektu czytelniczego pt. „NASZA BAJKA” organizowanego przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Nowym Sączu. Deklarację udziału podpisały klasa 0, I, II, III. Koordynatorem projektu w szkole jest p. Jolanta Baziak. Projekt ma na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci, rozwijanie twórczej ekspresji językowej i plastycznej, rozwijanie zdolności kreatywnych, angażowanie rodziców do współpracy, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej oraz współpracę biblioteki pedagogicznej ze szkołą w rozwijaniu kultury – czytelniczej uczniów.
Czas realizacji projektu: październik 2019 – maj 2020 r. (tekst: J. Baziak)

10.12.2019

„CHCEMY ŻYĆ BEZ NAŁOGÓW”

„Chcemy żyć bez nałogów” to szeroko rozumiany temat konkursu plastycznego zorganizowanego przez naszą szkołą dla młodzieży szkolnej. Zadaniem uczestnika było zaprojektowanie i wykonanie pracy na temat profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz promowania zdrowego stylu życia. Technika wykonania pracy była dowolna, np. akwarele, pastele, szkic ołówkiem, wyklejanka z papierów kolorowych, wydzieranka, łączenie różnych technik plastycznych itd.). Patronat nad konkursem objął Urząd Gminy w Gródku nad Dunajcem fundując nagrody dla laureatów konkursu .
Adresatami konkursu byli uczniowie klas od I do VIII. Na konkurs wpłynęło 36 prac. 10 grudnia komisja konkursowa wyłoniła laureatów:

W młodszej grupie wiekowej

I miejsce otrzymała Agnieszka Małek
II miejsce Izabela Rembiasz
III miejsce Julia Rembiasz
Wyróżnienie – Wojciech Górowski i Piotr Małek

W starszej grupie wiekowej

I miejsce Martyna Dulak
II miejsce Sebastian Krzysztoń
III miejsce Justyna Małek
Wyróżnienie – Dawid Małek i Gabriela Górowska. (tekst: J. Baziak)06.12.2019

KAMPANIA ULICZNA

W dniu 6 grudnia 2019 w ramach „Tygodnia Wolontariatu” przeprowadziliśmy kampanię uliczną wśród mieszkańców wsi Jelna i wśród rodziców uczniów uczęszczających do naszej szkoły. Kampania polegała na krótkiej ankiecie na temat idei wolontariatu. W zamian za udział w ankiecie, uczestnik otrzymał kalendarz i ciasteczko. (tekst: E. Plata)05.12.2019

DZIEŃ WOLONTARIUSZA

Dnia 5 grudnia 2019 roku odbył się w naszej szkole Dzień Wolontariusza. Tegoroczne obchody miały formę szkolenia i podsumowania naszej działalności od roku 2009. Przygotowano prezentację poświęconą aspektom prawnym wolontariatu w szkole, zadaniom jakich może podjąć się wolontariusz na rzecz innych, jakie ma dopełnić formalności. Głównym celem było szkolenie wolontariuszy i agitowania do bycia wolontariuszem, jak również pokazanie innym jak wiele przez te 10 lat działalności wykonaliśmy. Przedstawiliśmy też materiały promujące nasz Klub, które ukazały się dzięki współpracującemu ze naszą szkołą Stowarzyszeniu Sursum Corda, jak dwa kalendarze, poradnik wolontariusza i film „Wolontariat ma sens”. (tekst: E. Plata)05.12.2019

ZAKOŃCZENIE AKCJI "Zostań Dyplomowanym Mikołajem"

W dniu 5 grudnia 2019 zakończyliśmy akcję Zostań Dyplomowanym Mikołajem. Wolontariusze naszego Klubu wzięli udział w tej akcji, która polegała na spełnianiu marzeń małych i chorych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia Sursum Corda, ich rodzeństw oraz dzieci dorosłych podopiecznych Stowarzyszenia. Wolontariusze z klas VII i VIII spełnili marzenia Oli – 11lat, Amelii – 6 lat, Mateusza – 9 lat, Jakuba – 10 lat i Jakuba – 8 lat kupując wskazane produkty z listów, które dzieci napisały do Mikołaja. Pozostali wolontariusze dołożyli słodycze do paczek. Koordynator Klubu przekazał do Stowarzyszenia Sursum Corda wszystkie prezenty w dniu 6 grudnia 2019. (tekst: E. Plata)04.12.2019

"TYDZIEŃ WOLONTARIATU"

W dniu 4 XII rozpoczął się Tydzień Wolontariatu, który będzie trwać do dnia 13 XII.
W pierwszym dniu został przeprowadzony „Kiermasz piernikowy” na którym były sprzedawane pierniczki, koszulki z wizerunkiem patrona oraz inne słodkości. Również tego samego dnia Wolontariusze rozdawali kalendarze na 2020 rok, Serduszka Klubu „Szlachetne Serca”, ulotki na których znajdowały się podstawowe informacje dotyczące Tygodnia Wolontariatu oraz pierniczki ufundowane przez Stowarzyszenie Sursum Corda.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w kiermaszu. (tekst: M. Szczurek)02.12.2019

MIKOŁAJKOWY WYJAZD DO KOPALNI SOLI W BOCHNI


2 i 3 grudnia 2019 r. uczniowie klas 4 - 8 wraz z wychowawcami udali się do najstarszej w Polsce Kopalni Soli w Bochni, która po prawie ośmiu wiekach wydobywania kruszcu, wygląda dziś jak podziemne miasto.
Zjazd do solnych podziemi był dla wszystkich pełną atrakcji przygodą z licznymi atrakcjami, zabawą z Elfami na parkiecie podziemnej dyskoteki, zwiedzaniem kopalni, spotkaniem ze Świętym Mikołajem, któremu towarzyszyły aniołki i wesoły diabeł. Wszystko to pod czujnym okiem przewodników.
Zwiedzanie kopalni miało charakter podróży w czasie dzięki projekcji multimedialnej. Za pomocą holograficznych i interaktywnych inscenizacji oraz przestrzennych słuchowisk pokazane zostały średniowieczne techniki wydobywcze, zwyczaje górnicze oraz inne aspekty z życia kopalni. W pamięci zwiedzających na długo pozostaną prezentacje obrazujące dawny system wentylacji, systemy transportowe, jak również zalanie wodą podziemnych chodników. W opowiadaniu o historii bocheńskiej kopalni przewodnikowi pomagali między innymi polscy królowie oraz żupnicy genueńscy. Jedną z wielu atrakcji było także zwiedzanie kaplicy św. Kingi.
Zwiedzanie kopalni zakończyło się pobytem nocnym w komorze Ważyn, która znajduje się na poziomie VI „Sienkiewicz”, 250 m pod ziemią. Miejsce to pozwoliło naszym uczniom na zrelaksowanie się podczas nocnej dyskoteki oraz zakup pamiątek.
Pobyt w kopalni okazał się niezwykłą przygodą, interesującą lekcją oraz świetną zabawą. Uczestnicy wycieczki, nieco zmęczeni i śpiący na drugi dzień dotarli do domu. (tekst: B. Białoń)29.11.2019

OGÓLNOPOLSKA AKCJA DNI HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

W dniach 22 – 26 listopada odbyła się ogólnopolska akcja Dni Honorowego Krwiodawstwa, natomiast 1 grudnia „Dzień Walki z AIDS”. Wolontariuszki z klasy VII, które działają w Szkolnym Kole PCK przygotowały gazetkę ścienną poświęconą powyżej wymienionej tematyce. Informacje dotyczyły konieczności oddawania krwi dla ratowania życia i zdrowia oraz zwrócenie uwagi na walkę z AIDS, a także obowiązku ochrony siebie oraz innych przed zakażeniem wirusem HIV. (tekst: E. Plata)29.11.2019

PROJEKT ETWINNING! - język niemiecki

Zdjęcia kartek, które wykonała klasa 7 w ramach projektu eTwinning. (tekst: A. Lach)

28.11.2019

ZAKOŃCZENIE AKCJI CHARYTATYWNEJ „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć”

W dniu 28.11.2019 roku zostały ogłoszone wyniki konkursów: plastycznego oraz technicznego, które były realizowane w ramach akcji charytatywnej o nazwie: „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć”. Konkursy odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – IV oraz V – VIII. Dyplomy i nagrody zostały wręczone przez Dyrektora szkoły podczas apelu.

W konkursie technicznym „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć” – zostali nagrodzeni:

klasy I – IV:

I miejsce – Filip Leśniak – klasa III
II miejsce – Wiktoria Górowska – klasa I
III miejsce – Wiktoria Groń – klasa I
Wyróżnienia: Kamil Górowski, Kacper Mastalerz, Agnieszka Małek

klasy V – VIII:

I miejsce – Dawid Rembiasz – klasa VIII
II miejsce – Sebastian Krzysztoń – klasa VII
III miejsce – Dominika Zalewska – klasa VII
Wyróżnienia: Mateusz Górowski, Patrycja Mastalerz

W konkursie plastycznym „Jerzy Popiełuszko – Człowiek Prawdy” – zostali nagrodzeni:

klasy I – IV:

I miejsce – Sebastian Zwolenik – klasa IV
II miejsce – Kacper Salamon – klasa IV
III miejsce – Lena Mordarska – klasa III

Projekt akcji charytatywnej pod hasłem: „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć” brał udział w konkursie „Działam, bo lubię”, który organizowany był przez Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu w ramach projektu „Wolontariat ma sens”. Przedmiotem konkursu był prawidłowo opracowany projekt przez Szkolne Kluby Wolontariatu. Pięć najlepszych projektów zostało nagrodzonych i otrzymało nagrodę pieniężną, która pomogła w realizacji projektu oraz zakupu nagród dla uczniów. Miłym zaskoczeniem było dla nas to, że znaleźliśmy się wśród nagrodzonych Klubów. Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie się w realizacje akcji. Zgromadzone środki pieniężne z kiermaszu zostaną wpłacone na konto Fundacji bł. ks. Jerzego Popiełuszko „Dobro” prowadzonej przez rodzinę księdza Jerzego. (tekst: E. Plata)27.11.2019

SZKOLNY KONKURS „LINGWISTA”

27 listopada odbył się szkolny konkurs językowy z języka angielskiego i niemieckiego. 27 uczniów walczyło o tytuł „Szkolnego Lingwisty” w trzech kategoriach: klasy II - III, IV - VI i VII - VIII. Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

Klasy II - III

I miejsce – Jan Urbanik - Szkolny Lingwista
II miejsce – Zuzanna Rembiasz
III miejsce – Kamila Górowska
IV miejsce – Filip Leśniak

Klasy IV - VI

I miejsce – Julia Zychowicz - Szkolny Lingwista
II miejsce – Krzysztof Rembiasz
III miejsce – Julia Rembiasz
IV miejsce – Dawid Małek

Klasy VII - VIII

I miejsce – Marcin Górowski - Szkolny Lingwista
II miejsce – Oskar Górowski
(tekst: D. Marczyk)

26.11.2019

II GMINNY KONKURS LITERACKI „ŚCIEŻKI WYOBRAŹNI”


Dnia 26 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Przydonicy odbyło się spotkanie podsumowujące II edycję konkursu literackiego: ”Ścieżki wyobraźni”, a temat tegorocznej edycji brzmiał: Mit o Dedalu i Ikarze przekazuje pewną prawdę o postawach ludzkich. Napisz współczesne opowiadanie zainspirowane przesłaniem mitu.
Prace uczniów zostały ocenione przez niezależną Komisję Konkursową, której przewodniczącą była pani Tamara Bolanowska-Bobrek – dr nauk humanistycznych, autorka, korektorka tekstów, pracownica PWZS w Nowym Sączu.
Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy VIII: Oskar Górowski, który zajął II miejsce. Gratulujemy! (tekst: I. Jewulska)

22.11.2019

WYJAZD DO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM SĄCZU na spektakl „Pan Tadeusz”


„Litwo, Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile Cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto Cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.”
Dnia 22 listopada uczniowie klasy VIII i VII, pod opieką Pani Ireny Jewulskiej i Pana Wojciecha Mroza byli w Miejskim Ośrodku Kultury, w Nowym Sączu na spektaklu teatralnym „Pan Tadeusz”, zaprezentowanym przez aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. Przedstawienie rozpoczęło się od inwokacji, która poruszyła nas do głębi serca i wzbudziła ducha patriotyzmu. „Pan Tadeusz” to najpiękniejsza epopeja narodowa, która powstała z wielkiej tęsknoty za krajem rodzinnym, to esencja polskości, przedstawiająca wszystkie jej odcienie, wnikliwie spisane przez naszego wieszcza - Adama Mickiewicza. Sztuka teatralna przedstawiała wielkie idee i małostkowość, politykę i religijność, obrzędowość, chęć zemsty, namiętność i miłość, zaścianki szlacheckie, narodową wspólnotę i patriotyzm. Ponad wszystko wyraz emigracyjnej tęsknoty i poszukiwania utraconej Ojczyzny, nadzieje na jej wyzwolenie przez Napoleona. Przedstawienie było kompozycją najważniejszych wątków, z feerią barwnych postaci, arcyciekawą intrygą i szczyptą humoru. Sztuka teatralna przedstawiona została poetyckim językiem, trzynastozgłoskowego wiersza. Urozmaiciły ją autorskie piosenki w mistrzowskim wykonaniu. To wielobarwna i wzruszająca podróż w głąb narodowej duszy. Scenografia przeniosła nas do dworu w Soplicowie, zamku Horeszków, a także mogliśmy podziwiać piękno krajobrazów. Stroje aktorów oddawały klimat epoki. Scenografia ciekawa i barwna. Nic dodać, nic ująć, warto było obejrzeć. (tekst: I. Jewulska)

22.11.2019

WYJAZD DO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM SĄCZU na spektakl pt. „Królowa Śniegu”


TEATR WSPÓŁCZESNY W KRAKOWIE zaprosił nas na spektakl pt. „Królowa Śniegu”, który odbył się 22 XI 2019 r o godz. 8.20 w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W sali wypełnionej po brzegi usiedliśmy w wygodnych fotelach i przenieśliśmy się w krainę baśni. Wrażenia niecodzienne. Dzieciaki biły brawa.
Potem przeszliśmy Alejami Wolności do Parku, gdzie oglądaliśmy rzeźby małych sądeczoków i zrobiliśmy kilka fotek na ławeczce „zakochanych”.
Następnie dotarliśmy do Muzeum Galerii Marii Ritter i Dom Gotycki, gdzie podzieleni na grupy podziwialiśmy zbiory muzealne zasłuchani w przepiękne opowieści przemiłych Pań przewodników. Zaciekawione dzieci obiecały wziąć udział w konkursie plastycznym pt. ”Moja przygoda w muzeum”.
Po wizycie w muzeum autokar Pana Małka zawiózł nas do Miasteczka Galicyjskiego, gdzie spacerowaliśmy po Miasteczku. Odwiedziliśmy dawną cukiernię, a na dawnej poczcie Pan przewodniki zaznajamiał nas z pięknymi eksponatami, a nawet można było tam zrobić zakupy. Część grupy skorzystała z takiej możliwości.
Potem to już zostały zabawy w Ogrodzie Edukacyjno Sensorycznym. Byliśmy tam pierwszy raz, bo ogród powstał niedawno, a dzieci były nim zachwycone.
Wróciliśmy do szkoły o 13.30 zadowoleni i roześmiani. (tekst: Z. Dunikowska)12.11.2019

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Dzień bezpiecznego Internetu obchodzony jest w całej Europie. Jest inicjatywą komisji europejskiej. To okazja do inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
W ramach tego przedsięwzięcia podjęliśmy szereg działań, mających na celu przypomnienie uczniom istotnych kwestii dotyczących bezpieczeństwa w Sieci oraz zagrożeń jakie niesie niewłaściwe korzystanie z zasobów sieciowych.
Wychowawcy wszystkich klas podczas lekcji wychowawczych przeprowadzili pogadanki o tematyce dotyczącej aktywności uczniów na portalach społecznościowych oraz zagrożeń związanych z zamieszczaniem na profilach informacji oraz zdjęć, a także anonimowości w Sieci.
Ponadto zaprosiliśmy uczniów do wzięcia udziału w konkursach plastycznych:
klasy I-IV na plakat pt. „Baw się bezpiecznie w Sieci”,
klasy V-VIII na plakat pt. „Internet – okno na świat”.
Wyróżnienia otrzymali:
Zosia, Zuzia, Lenka, Gosia, Filip – z klasy III,
Julia, Iza, Szymon, Kamil, Sebastian, Kacper – z klasy IV,
Natalia Mateja – z klasy VI,
Anna Świderska, Martyna Mastalerz – z klasy VIII.

W dniu 12 listopada klasa VI wraz z wychowawcą p. Jolantą Baziak przygotowała przedstawienie teatralne pt. „Internet to nie wszystko”.
Uczniowie dowiedzieli się, że Internet to nie tylko zabawa, zakupy i facebook, ale także nauka, wspaniałe pomysły na prezenty i nie tylko. W spektaklu pokazano również, jak w ciekawy sposób spędzać wolny czas, niekoniecznie przed szklanym ekranem monitora komputerowego. (tekst: J. Baziak)08.11.2019

"OJCZYZNA W SERCACH SIĘ ZACZYNA"

Święto Niepodległości ustanowiono, by uczcić rocznicę wskrzeszenia państwa polskiego, które po 123 latach niewoli – w 1918 roku stało się niepodległe. W tym roku mija 101 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę – wydarzenia uznawanego za najważniejsze w naszej historii.
We wzruszającym programie artystycznym przygotowanym przez panią Urszulę Baziak znalazły się poezje oraz polskie pieśni patriotyczne, które przypomniały nam najwspanialsze, choć krwawe karty z historii naszego narodu.07.11.2019

PRÓBNA EWAKUACJA

Dbając o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników, 7 listopada odbyła się w naszej szkole próbna ewakuacja. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia lub zdrowia. (tekst: B. Białoń)05.11.2019

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie, które odbędzie się we wtorek, 12 listopada 2019 r., w godz. 14 - 16. Szczegóły podane są przez wychowawców w dzienniku elektronicznym.

04.11.2019

POLUBILIŚMY PROJEKTY ETWINNING! - język niemiecki

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu w ramach programu eTwinning. Tym razem koncentrujemy się na nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia. Chcemy poznać zwyczaje świąteczne pielęgnowane w innych krajach i podzielić się wiedzą na temat naszych tradycji bożonarodzeniowych z nowo poznanymi koleżankami i kolegami z zagranicy. Jednym z ważniejszych etapów projektu będzie własnoręczne tworzenie i wysyłanie kartek z życzeniami i niecierpliwe oczekiwanie na kartki wysłane do nas z innych krajów. Projekt realizowany jest w języku niemieckim, co pozwoli uczniom rozwijać ich umiejętności językowe. (tekst: A. Lach)

01.11.2019

PAMIĘTAMY!

Pierwszy i drugi listopada to dni, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań.

29.10.2019

ODBLASKOWA SZKOŁA

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”, którego organizatorem były: Małopolska Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Policji w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki i Małopolski Urząd Marszałkowski. W ramach akcji podjęliśmy różne inicjatywy, których celem było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pod nadzorem nauczycieli i wychowawców dzieci uczyły się prawidłowo przechodzić przez drogę. Uczniowie przystąpili do konkursu plastycznego i wiedzy o ruchu drogowym, przygotowali gazetki tematyczne w klasach. W ramach współpracy ze świetlicą szkolną zorganizowane zostały zajęcia dla najmłodszych. Podczas tej wizyty dzieci utrwaliły podstawowe zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, rozmawiały o potrzebie noszenia odblasków oraz wykonały znaki drogowe.
Zaplanowany został turniej sportowy, który był bardzo wyjątkowy, bo… „odblaskowy”. Na hali sportowej starły się dwie drużyny. Zespół Szkolnego Klubu Wolontariatu stoczył zacięty bój z reprezentacją nauczycieli i pracowników obsługi. Grupy rywalizowały ze sobą na torze przeszkód. Obie drużyny ubrane były w elementy odblaskowe. Spotkanie obfitowało w wiele emocji. Następnie reprezentacje poszczególnych klas prezentowały zgromadzonej publiczności stworzone hasła-okrzyki promujące idee noszenia odblasków. Pomysły były bardzo ciekawe, dzieci wykazały się dużą kreatywnością i pomysłowością, co świadczy o wysokim zaangażowaniu w całą akcję.

Laureaci konkursów:

Konkurs plastyczny: Noś odblaski – będziesz bezpieczny”
I. Lena Mordarska
II. Filip Sadłoń
III. Dominik Rembiasz

Konkurs wiedzy - kl. 2
I. Kamila Górowska
II. Kacper Jurkowski
III. Natalia Mółka i Beata Górowska

Konkurs wiedzy - kl. 3
I. Lena Mordarska
II. Filip Sadłoń
III. Piotr Małek i Małgorzata Krzyżak

W dniu 29.10.2019 roku odbyło się podsumowanie programu „Odblaskowa Szkoła”, podczas którego wręczono laureatom dyplomy i nagrody. (tekst: B. Filip)23.10.2019

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU „DZIAŁAM, BO LUBIĘ”

W ramach projektu „Wolontariat ma sens” organizowanym przez Stowarzyszenie Sursum Corda od 15.10.2019 rozpoczęliśmy akcję charytatywną. Wolontariusze postanowili szerzyć idee wolontariatu poprzez udział w konkursie „Działam, bo lubię”. Przedmiotem konkursu był prawidłowo opracowany projekt inicjatywy charytatywnej. Celem naszej inicjatywy, było uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby innych ludzi pod hasłem: „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć”.
Miłym zaskoczeniem było dla nas znalezienie się wśród 5 Szkolnych Klubów Wolontariatu, które otrzymały nagrodę pieniężną na zorganizowanie powyższej inicjatywy. (tekst: E. Plata, M. Szczurek)

19.10.2019

PROJEKT „MŁODZI ARCHITEKCI”

Dnia 19 października odbyły się w naszej szkole warsztaty architektoniczne pt.„Wizualizujemy”, realizowane w ramach projektu „Młodzi Architekci”. Warsztaty były prowadzone przez pracowników Politechniki Krakowskiej: Panią dr hab. Inż. arch. Patrycję Haupt wraz z zespołem. W trakcie zajęć uczniowie klasy: VI, VII i VIII zapoznali się z różnymi technikami wizualizacji w architekturze: rysunek, model, techniki ruchome, modele wirtualne. Mieli także możliwość pracy z wykorzystaniem fotografii natychmiastowej oraz z modelem trójwymiarowym. Efektem pracy na warsztatach było stworzenie przez uczniów wizualizacji terenu wokół szkoły. Projekty te możemy zobaczyć i podziwiać na tablicy, przed wejściem na halę sportową. Uczniowie otrzymali za udział w warsztatach pamiątkowe gry planszowe pt. „ Nowe osiedle”. Być może po takich zajęciach ktoś z uczestników pomyśli, w swojej niedalekiej przyszłości, o studiach na architekturze. Kto wie?! (tekst: I. Jewulska)18.10.2019

INFORMACJA O PROWADZONEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć”

Szkolny Klub Wolontariatu „Szlachetne Serca” ogłasza konkursy, które mają charakter akcji charytatywnej o nazwie: „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć”.
W ramach akcji chcemy przeprowadzić w miesiącu październiku dwa konkursy dotyczące życia naszego patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki.:
– „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć” – konkurs techniczny
– „Jerzy Popiełuszko – Człowiek Prawdy” – konkurs plastyczny
Zainteresowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zapraszamy do udziału w konkursach. (tekst: E. Plata, M. Szczurek)

18.10.2019

AKCJA CHARYTATYWNA – „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć”


Szkolny Klub Wolontariatu „Szlachetne Serca” ogłasza konkursy, które mają charakter akcji charytatywnej o nazwie: „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak mamy żyć i wierzyć”.
W ramach akcji chcemy przeprowadzić w miesiącu październiku dwa konkursy dotyczące życia naszego patrona Bł. ks. Jerzego Popiełuszki.:
– „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć” – konkurs techniczny
– „Jerzy Popiełuszko – Człowiek Prawdy” – konkurs plastyczny
Zwycięskie prace oraz wszystkie inne zostaną wystawione na aukcji oraz będą rozprowadzane na kiermaszach jako cegiełki na rzecz podopiecznych Fundacji im. bł. ks. Jerzego Popiełuszko "Dobro", a także dla uczniów naszej szkoły.
Wierzymy, że ten dobroczynny plan uda się zrealizować dzięki zaangażowaniu uczniów wszystkich klas oraz ich rodziców.
Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac oraz wykorzystania ich w celu charytatywnym i wystawienia na aukcji.

REGULAMIN

1. Informacje ogólne:
Inspiracją do zorganizowania tego typu konkursów stały się słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki:
„Ludzie uczuleni na potrzeby innych zasługują na szczęście wieczne, bo Chrystus powiedział: „Błogosławieni miłosierni”. Ludzi nie będących obojętnymi na ludzkie troski i potrzeby Chrystus wymienia w opisie Sądu Ostatecznego.” (DB 65)
Konkursy mają zasięg wewnątrzszkolny i skierowane są do wszystkich uczniów szkoły. Mają one służyć rozbudzeniu zainteresowań uczniów, a także zapoznania z warunkami w jakich żyją niepełnosprawni rówieśnicy.
Zebrane środki finansowe podczas realizacji akcji będą przeznaczone na konkretny cel – dzieci pomagają niepełnosprawnym rówieśnikom.
Udział w konkursach uwrażliwia dzieci i młodzież na trudne problemy współczesnego świata i zachęca do włączenia się w pomoc potrzebującym jej rówieśnikom.
Prace konkursowe muszą być zgodne z tematami konkursów.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach w następujących kategoriach:

 „Różaniec – skarb, który trzeba odkryć” – konkurs techniczny
 „Jerzy Popiełuszko – Człowiek Prawdy” – konkurs plastyczny

2. CELE KONKURSÓW:

 Rozwijanie talentów, pobudzenie wyobraźni i pomysłowości dzieci.
 Rozwijanie aktywności twórczej dzieci.
 Promowanie i rozwijanie talentów poprzez prezentację twórczości dzieci szerszemu kręgowi odbiorców.
 Wykorzystanie zdobytych wiadomości, umiejętności i dzielenie się nimi z innymi.
 Rozwijanie w uczniach wrażliwości i budzenie ducha solidarności z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.
 Integracja uczniów wokół idei otwartości na niepełnosprawność i tolerancję.
 Motywowanie społeczności szkolnej do podejmowania różnorodnych inicjatyw charytatywnych.
 Kształtowanie wrażliwości i szacunku do przedmiotów religijnych.
 Przekazanie młodemu pokoleniu wartości głoszonych przez bł. ks. J. Popiełuszkę.

3. ORGANIZATORZY: Koordynatorzy Szkolnego Klubu Wolontariatu „Szlachetne Serca” działającego przy Szkole Podstawowej w Jelnej

4. WSPÓŁORGANIZATORZY: mgr ks. Stanisław Serafin i mgr Jolanta Baziak

5. UCZESTNICY:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 0 – VIII SP w Jelnej.
Przekazanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu – zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)” 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Udział w konkursie jest też jednoznaczny z wyrażeniem zgody na fotografowanie i wykorzystanie wizerunku uczestników na potrzeby Organizatora (np. publikacja w prezentacji multimedialnej zgłoszonej na konkurs „Działam, bo lubię”, organizowany przez Stowarzyszenie Sursum Corda w Nowym Sączu, publikowanie na stronach internetowych: http://www.zsjelna.gminagrodek.pl/ oraz stronach internetowych Stowarzyszenia).
Biorąc udział w konkursach uczestnik oraz ich opiekunowie prawni potwierdzają, że wyrażają zgodę na wszystkie zasady zawarte w powyższym regulaminie.

6. KATEGORIE WIEKOWE:

– klasy 0 – IV
– klasy V – VIII

7. KATEGORIE KONKURSOWE:

 Kategoria techniczna:
Tematem konkursu jest wykonanie różańca dowolną techniką (praca przestrzenna), przy wykorzystaniu najróżniejszych dostępnych materiałów.
Pracę można powiązać z osobą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w myśl hasła rozpoczętej akcji charytatywnej „Nauczył nas Ksiądz Jerzy, jak żyć i wierzyć” (np. umieszczenie w różańcu wizerunku błogosławionego). Liczymy na pomysłowość i oryginalność.
 Kategoria plastyczna:
Konkurs na pracy plastyczną nawiązująca do hasła:
„Jerzy Popiełuszko – Człowiek prawdy”. Praca może być wykonana w formie rysunku, obrazu, wycinanki, wydzieranki lub rzeźby.
Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29,7×42 cm).
Prace zgłoszone do konkursów powinny być przygotowane przez ucznia indywidualnie i samodzielnie.

8. TERMIN:

Wykonane prace należy składać do 31 X 2019 r.
Różańce - w świetlicy szkolnej do Pani Magdaleny Szczurek lub w gabinecie pedagoga do Pani Elżbiety Plata.
Prace plastyczne – w bibliotece do Pani Jolanty Baziak lub Pani Katarzyny Słowik – Anklewicz.
Każdy praca powinna być odpowiednio podpisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą.

9. OCENA PRAC:

Z dostarczonych przez uczniów prac, powołane jury konkursowe wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 listopada 2019 r.
Kryteria oceny:
 zgodność z tematem,
 ogólna estetyka wykonania prac plastycznych (atrakcyjność wizualna),
 zaangażowanie dziecka w wykonanie pracy,
 samodzielność oraz jakość wykonanych prac,
 oryginalność pracy – wierność zbliżona do oryginalnego różańca,
 walory artystyczne (kompozycja, technika wykonania, innowacyjność wykorzystanych materiałów, pomysłowość),
 koncepcja plastyczna i techniczna pracy. (tekst: E. Plata, M. Szczurek)

18.10.2019

DZIEŃ PATRONA - „MIŁOŚĆ NA ŚMIERĆ NIE UMIERA”

18 października, w przeddzień 35 rocznicy śmierci Księdza Jerzego, obchodziliśmy święto szkoły. Rozpoczęliśmy od Mszy Świętej odprawionej w kościele parafialnym w Siennej. Po nabożeństwie udaliśmy się do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Złożyły się na nią: montaż słowno-muzyczny oparty na kanwie wystąpień Patrona oraz przyznanie tytułu „Ucznia Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”. Autorem scenariusza był nasz katecheta, ksiądz Stanisław Serafin, zaś piękną oprawę muzyczną przygotowała pani Urszula Baziak. Przed publicznością, wśród której byli także rodzice, wystąpili uczniowie prawie wszystkich klas. Po wzruszającym koncercie pan dyrektor wręczył medal Księdza Jerzego. Tym razem to zaszczytne wyróżnienie zespół wychowawców przyznał uczniowi klasy VIII, Jakubowi Mleczek. (tekst: U. Baziak) zapraszamy do galerii_dzień patrona

14.10.2019

DZIEŃ NAUCZYCIELA


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły składamy najserdeczniejsze życzenia.

11.10.2019

ŚLUBOWANIE KLASY PIERWSZEJ


11 X 2019 r. o godz. 11.00 uczniowie naszej szkoły uczcili Święto Edukacji Narodowej uroczystą akademią. Spotkanie to miało podwójny charakter. Najpierw w szeregi braci uczniowskiej przyjęto pierwszaki, potem uczniowie klasy trzeciej prezentowali na scenie program artystyczny dla wszystkich pracowników naszej szkoły.
Pierwszaki po raz pierwszy na scenie wykazywali się wiedzą i umiejętnościami, potem złożyli ślubowanie :

„Na sztandar szkoły być pilnymi i wzorowymi uczniami. Należycie wypełniać obowiązki ucznia, dbać o dobre imię szkoły i klasy. Kochać swoja Ojczyznę i pracować dla niej w przyszłości. żyć odważnie i uczciwie, szanować prace swoja i innych ludzi. Przyrzekamy pomagać słabszym i młodszym w potrzebie.”

Następnie Pan Dyrektor pasował ich na uczniów naszej szkoły i wręczone zostały im dyplomy, legitymacje szkolne, upominki od dzieci, rodziców i wychowawcy. Razem z pierwszakami świętowały młodsze dzieci. (tekst: Z. Dunikowska)27.09.2019

MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW'2019 już za nami!


W dniu 27 września jak co roku udaliśmy się z uczniami klasy VII i VIII na Małopolską Noc Naukowców do Tarnowa. Małopolska Noc Naukowców to pokazy, wykłady i eksperymenty odbywające się co roku w ostatni piątek września w małopolskich instytucjach naukowych. Celem jest popularyzacja nauki wśród mieszkańców regionu oraz zachęcanie młodych do wybrania kariery naukowej. Tradycyjnie uczestniczyliśmy w pokazach w I Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym i Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.
W tym roku również przygotowano mieszankę sprawdzonych i lubianych przez odwiedzających atrakcji. Pokazy i zajęcia popularnonaukowe z bardzo wielu dziedzin nauki (matematyka, fizyka, chemia, informatyka, sztuka, elektrotechnika, biologia, geografia, fizjoterapia i wiele innych). Jak co roku nasi uczniowie podziwiali eksperymenty chemiczne, pokazy z ciekłym azotem oraz lubiane zajęcia w kompleksie Instytutu Ochrony Zdrowia. Jednak dla niektórych ważne było zdobycie patyczaka do hodowli.
To była fascynująca podróż do świata niezwykłych eksperymentów i naukowych doświadczeń. Jak co roku nie zdążyliśmy zobaczyć wszystkiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzorową postawę i pozytywną energię. (tekst: E. Plata)02.09.2019

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020 tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą w Parafialnym Kościele w Siennej. Następnie pan dyrektor Ryszard Baziak powitał wszystkich przybyłych do szkoły uczniów, nauczycieli i rodziców. Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

Wszystkim nauczycielom życzymy na najbliższe miesiące pracy dydaktyczno-wychowawczej pozytywnej energii, jakże potrzebnej do urzeczywistniania kolejnych ambitnych zamierzeń i realizacji często niełatwych przedsięwzięć.

Drodzy uczniowie, Wam życzymy sukcesów w zdobywaniu wiedzy i kolejnych umiejętności. Oceniajcie otaczającą Was rzeczywistość przez pryzmat swojej wrażliwości, ciekawości i fascynacji. Niech osiąganie wyznaczonych celów daje Wam wiele satysfakcji, będzie inspiracją do dalszych działań i przyniesie jak najlepsze wyniki.

Życzenia spokojnego roku szkolnego przekazujemy również rodzicom. Państwa zaangażowanie w pracę szkoły jest niezwykle cenne, dlatego prosimy o nie również w tym roku.