SZKOŁA PODSTAWOWA:

- zajęcia wyrównawcze - wtorek 12.05 - 12.50 - Bernadeta Bogdanowicz

- zajęcia wyrównawcze - czwartek 11.15 - 12.00 - Ewa Górowska

- kółko plastyczne, kl. IV i VI, piątek 7.30 - 8.15 - Jolanta Baziak

- zajęcia dodatkowe z matematyki, kl. IV - V - poniedziałek 8.20 - 9.05 - Beata Białoń

- zajęcia dodatkowe z matematyki, kl. VII - wtorek 13.45 - 14.30 - Beata Białoń

- zajęcia wyrównawcze z j. polskiego - środa 12.55 - 13.40 - Irena Jewulska

- kółko dziennikarskie, kl. VI-VII - czwartek 13.45 - 14.30 - Irena Jewulska

- zajęcia wyrównawcze z matematyki, kl. VI - wtorek 8.20 - 9.05 - Elżbieta Plata

- kółko matematyczne, kl. VI - środa 12.55 - 13.40 - Elżbieta Plata

- UKS kl. I-IV - poniedziałek 16.00 - 18.00 - Wojciech Mróz

- UKS kl. V-VII - środa 16.00 - 18.00 - Wojciech Mróz

GIMNAZJUM:

- zajęcia dodatkowe z geografii - piątek 14.35 - 15.20 - Barbara Maciaszek

- kółko języka angielskiego, kl.II - poniedziałek 13.45 - 14.30 - Danuta Marczyk

- kółko języka angielskiego, kl.IIIA i IIIB - wtorek 14.35 - 15.20 - Danuta Marczyk

- UKS kl. II-III GIM - piątek 16.00 - 18.00 - Wojciech Mróz

- kółko matematyczne, kl.II - wtorek 12.55 - 13.40 - Iwona Pancerz

- zajęcia wyrównawcze z matematyki, kl.IIIA i IIIB - wtorek 13.45 - 14.30 - Iwona Pancerz

- zajęcia dodatkowe z matematyki, kl.IIIB - środa 12.55 - 13.40 - Iwona Pancerz

- zajęcia dodatkowe z matematyki, kl.IIIA - środa 13.45 - 14.30 - Iwona Pancerz

- zajęcia wyrównawcze z matematyki, kl.II - piątek 7.30 - 8.15 - Iwona Pancerz

- zajęcia dodatkowe z fizyki, kl. IIIB - wtorek 13.45 - 14.30 - Elżbieta Plata

- kółko fizyczne, kl. II - piątek 13.45 - 14.30 - Elżbieta Plata

- kółko biologiczno-chemiczne, kl. II - wtorek 7.30 - 8.15 - Katarzyna Słowik-Anklewicz

- zajęcia wyrównawcze z chemii, kl. II - wtorek 12.55 - 13.40 - Katarzyna Słowik-Anklewicz

- zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, kl.II - poniedziałek 7.30 - 8.15 - Agata Tokarska

- kółko teatralne, kl. II-III - czwartek 7.30 - 8.15 - Agata Tokarska

- zajęcia dodatkowe z j. polskiego, kl.IIIA - czwartek 12.55 - 13.40 - Agata Tokarska

- zajęcia dodatkowe z j. polskiego, kl.IIIB - czwartek 13.45 - 14.30 - Agata Tokarska