Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Jelna:

- Prezes: Wojciech Mróz
- Vice-Prezes: Michał Bąk
- Sekretarz: Agata Mróz
- Członek Zarządu: Krzysztof Bałuszyński
- Członek Zarządu: Ryszard Małek

Komisja Rewizyjna Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka Jelna:

- Przewodniczący: Jarosław Baziak
- Sekretarz: Piotr Mróz
- Członek Komisji: Iwona Pancerz