Rok szkolny 2017/2018

04.06.2018

Program profilaktyki palenia tytoniu pt. ,,Nie pal przy mnie, proszę’’


W ramach programu profilaktyki antytytoniowej pod nazwą ,,Nie pal przy mnie, proszę’’ odbyły się zajęcia warsztatowe w klasach I-III, podczas, których nauczyciele przeprowadzili pogadanki dotyczące szkodliwości palenia papierosów oraz mające na celu wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich. Uczniowie mogli dowiedzieć się jak bardzo palenie papierosów oraz przebywanie w dymie tytoniowym szkodzi zdrowiu. Obejrzeli również prezentację multimedialną oraz film o tematyce antytytoniowej.
Przeprowadzono również konkurs plastyczny pod tytułem ,,Nie pal przy mnie, proszę’’, w którym I miejsce zdobył Marcin Zalewski, II miejsce Jakub Jurkowski, III miejsce Lena Mordarska. Podsumowanie konkursu odbyło się 4 czerwca.22.05.2018

Program profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”


Od kilku lat w naszej szkole realizowany jest program profilaktyki palenia tytoniu pt. „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”. Program ten przygotowany został przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Nowym Sączu. Biorą w nim udział uczniowie kl. IV - VII szkoły podstawowej oraz klasy gimnazjalne.

Tematyka programu zawiera informacje o:

• szkodliwości palenia papierosów,
• budowie i funkcjonowaniu układu oddechowego,
• sposobach radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
• asertywnym zachowaniu oraz pozytywnym myśleniu o sobie.

Podczas zajęć uczniowie biorą udział w pogadankach, prelekcjach, projekcji filmu edukacyjnego, wspólnie poszukują rozwiązań trudnych sytuacji, a także zaznajamiają się z budową układu oddechowego na schemacie.
Głównym celem programu jest: zapobieganie paleniu papierosów wśród uczniów oraz uświadomienie ich jakie skutki dla zdrowia i życia niesie ten nałóg.

W roku szkolnym 2017/18 program był realizowany poprzez różnorodne formy :

• zajęcia warsztatowe przeprowadzone według gotowych scenariuszy,
• projekcje filmu,
• prelekcje, pogadanki, prezentacje,
• lekcje przyrody poświęcone konkretnym zagadnieniom związanym z realizacją programu,
• udział uczniów w ankiecie na temat palenia,
• przygotowanie gazetek klasowych dotyczących profilaktyki antynikotynowej,
• wykonanie plakatów.

22.05.2018

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj formę”


W roku szkolnym 2017/2018 programem objęci zostali uczniowie klas od IV do VII szkoły podstawowej i klasy II – III gimnazjum. Celem programu jest kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin przez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.